Čo je par forward?

  So spoločnosťou Akcenta môžete štandardne zabezpečiť svoju spoločnosť proti kurzovému riziku až na 1 rok dopredu. Každému klientovi pripravíme ponuku na mieru.

  Par forward vychádza z rovnakých princípov ako štandardný forward, tzn. presne definovaná suma je zaistená fixným kurzom k danému dátumu. Rozdielom oproti štandardným forwardom je možnosť zloženia série viacerých forwardov s pravidelnými splatnosťami. Finálny kurz pre všetky forwardy v danej sérii par forwardu je stanovený podľa priemerných, časovo vážených forwardových bodov pre jednotlivé splatnosti. Taký kurz je pre klienta spravidla výhodnejší než priemerný kurz pri štandardných forwardoch.

  Aké sú výhody par forwardu?

  Okrem štandardných benefitov v podobe istoty výmenného kurzu v budúcnosti je výhodou jednotný kurz pre všetky splatnosti. Klient teda nezíska pre každú splatnosť rozdielny forwardový kurz, ako je to pri sérii štandardných forwardov. Naopak, v prípade pravidelných zahraničných inkás má možnosť využiť jeden zaisťovací produkt namiesto jednotlivých forwardových obchodov.

  Za uzatvorenie par forwardu u nás nie sú účtované žiadne poplatky.

  Príklad forwardového obchodu

  Klient exportér:

  Klient očakáva platby od zahraničných odberateľov, ktoré mu majú počas 12 mesiacov, t. j. až do 15. 5. 2020 zaplatiť za dodaný tovar celkovo 600 000 EUR, a to v pravidelných kvartálnych platbách. Uzatvorením par forwardu klient získava vopred istotu nemenného kurzu, za ktorý budú všetky štyri menové konverzie postupne realizované až do finálneho termínu úhrad.

  DÁTUM PRIJATEJ PLATBY15.07.202315.08.202315.11.202315.02.202415.05.2024

  Spotový kurz predaj EUR/CZK k dátumu uzatvorenia forwardu

  23,800

  Dohodnutý kurz par forward

  24,100

  24,100

  24,100

  24,100

  Kurz štandardného forwardu

  23,850

  24,030

  24,130

  24,220

  Prijatá platba v EUR

  150 000

  150 000

  150 000

  150 000

  Všetko čerpanie v priebehu trvania par forwardu je za pôvodne dohodnutý forwardový kurz a bez ďalších nákladov.

  Pokiaľ nie je konverzný obchod realizovaný/vyrovnaný v rámci jednotlivej splatnosti par forwardu v dopredu určenom dátume vyrovnania, je možné pomocou swapového obchodu posunúť dátum vyrovnania, a odložiť tak jeho čerpanie na vhodný čas. V takom prípade dôjde k preceneniu pôvodne dohodnutého forwardového čiastkového obchodu a uzatvoreniu nového forwardu podľa aktuálnych trhových hodnôt.

  V prípade, že vás tento produkt zaujal a myslíte si, že by ste ho využili ako výhodný nástroj k obmedzeniu rizík súvisiacich s vašou podnikateľskou činnosťou, neváhajte kontaktovať dealingové pracovisko spoločnosti AKCENTA CZ.

  Aké sú podmienky na uzatvorenie forwardu?

  • Uzatvorenie Rámcovej zmluvy.
  • Splnenie zákonných povinností (pridelenie kódu LEI).
  • Zloženie finančných prostriedkov alebo stanovenie/získanie Dealing limitu.
  • Minimálna čiastka pre jeden obchod je 200 000 EUR alebo jej ekvivalent v inej mene.
  • Zaujíma vás viac? Prečítajte si ďalšie podmienky.

  Pri uzatváraní termínových kontraktov je klient vystavený určitým typom rizík (trhové riziko – menové a úrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy závisí od účelu a použitia forwardu.

  Naše kurzy

  Mena

  Nákup

  Predaj

  Zobrazené hodnoty sú len orientačné, za účelom zistenia aktuálneho kurzu volajte na telefónne číslo: 0850 111 600. Aktuálne kurzy môžete kedykoľvek zistiť na Online Broker.