Sme Akcenta

  ŠPECIALISTA

  Sme špecialista na devízové operácie a najväčšia platobná inštitúcia v strednej Európe. Úzko sa špecializujeme na devízové operácie, zahraničné platby a zabezpečovacie transakcie pre firemných a inštitucionálnych klientov. Naše služby ponúkame priamo klientom na trhoch v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku a Nemecku. Od roku 2021 sme členom skupiny Raiffeisen Bank International, ktorá nám poskytuje stabilitu a priestor na rast a inovácie.

  ZAMESTNÁVATEĽ

  Finančný biznis ponúka rôznorodé pracovné príležitosti a veríme, že si v ňom každý nájde niečo pre seba. V roku 2023 sme prekročili hranicu 130 zamestnancov a naďalej rastieme. Napriek tomu sa nám darí udržiavať neformálnu pracovnú atmosféru a priateľské prostredie. Sme hrdí na to, že naši zamestnanci nás hodnotia ako férového zamestnávateľa a na svojej práci sa im najviac páči vysoká miera samostatnosti. Tešiť sa môžete aj na pravidelné firemné podujatia všetkého druhu. Presvedčte sa sami na našom Instagrame!

  Zaujala vás niektorá z našich aktuálne voľných pracovných pozícií? Dajte nám vedieť pomocou formulára na odpovede nižšie.

  Sme Akcenta

  Zoznam pracovných ponúk:

  Žiadne ponuky

  job-form-img

  Pošlite nám svoj životopis

  Informácie o spracovaní osobných údajov potenciálnych zamestnancov/obchodných zástupcov podľa GDPR

  Týmto si vás dovoľujeme informovať o spracovaní osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby spracovávaných spoločnosťou AKCENTA CZ a.s., so sídlom Praha 1, Salvátorská 913/8, PSČ 110 00, Česká republika, kontaktná adresa Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, Česká republika, tel.: +420 498 777 770, e-mail: info@akcenta.eu (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“). Takisto vás chceme informovať o vašich právach súvisiacich s týmto spracovaním.

  Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracovávať vaše osobné údaje uvedené v životopise a motivačnom liste s cieľom vykonania výberu z uchádzačov o pracovné miesto. Vaše údaje nie sú odovzdávané tretím stranám a sú vymazané 3 mesiace po skončení výberového konania.

  Vaše práva

  Máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo na prenositeľnosť údajov. Máte tiež právo podať sťažnosť na dozornom úrade a v prípade podozrenia, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, máte právo požiadať prevádzkovateľa o vysvetlenie a o odstránenie vzniknutého stavu.

  Kontaktné údaje zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov

  • E-mailová adresa: dpo@akcenta.eu
  • Poštová adresa: AKCENTA CZ a.s., Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, Česká republika
  • Ďalšie kontaktné údaje nájdete tu: Ochrana osobných údajov