Zabezpečenie proti kurzovému riziku

  So spoločnosťou Akcenta sa môžete štandardne zabezpečiť proti kurzovému riziku až na 1 rok dopredu. Každému klientovi pripravíme ponuku na mieru.

  Hlavnou funkciou termínových obchodov je zaistenie proti nepriaznivým pohybom výmenného kurzu dvoch mien. Chráňte svoje podnikanie pred výkyvmi na menovom trhu.

  Image
  Pokojný spánok
  Pokojný spánok

  V prípade negatívneho vývoja kurzu neprídete o svoju obchodnú maržu.

  Lepšie plánovanie cash flow
  Lepšie plánovanie cash flow

  Lepšie a efektívnejšie finančné plánovanie pre vašu firmu.

  Maximálna flexibilita
  Maximálna flexibilita

  Vždy máte možnosť skrátiť alebo predĺžiť forward v závislosti od aktuálnej situácie a potreby.

  Žiadne poplatky
  Žiadne poplatky

  Nezáväzne a bez poplatkov vám ponúkneme najvýhodnejšie riešenie.

  Zabezpečenie kurzu
  Zabezpečenie kurzu

  Poskytneme vám výmenný kurz počas celého trvania našej spolupráce.

  Jednoduchý nástroj
  Jednoduchý nástroj

  Forwardy sú jedným z najjednoduchších nástrojov na zabezpečenie kurzového rizika.

  Ako fungujú termínované obchody?

  Forward image

  Forwardový obchod

  Forwardový obchod je základný typ menového zaistenia. Ide o zmluvu o budúcom nákupe či predaji cudzej meny za pevne stanovený kurz, realizovaný v stanovenom dátume v budúcnosti. Forwardový kurz vychádza zo spotového kurzu upraveného o tzv. forwardové body.

  Tie sú určené dĺžkou doby, na ktorý je uzavretý forwardový obchod a rozdielom úrokových sadzieb obchodovaných mien. So zafixovaným forwardovým kurzom firma získava istotu a zbavuje sa rizika vyplývajúceho z budúceho negatívneho vývoja výmenných kurzov. Na druhú stranu nemôže profitovať na prípadnom pozitívnom vývoji týchto kurzov. Preto je vhodné zvážiť 100 % zaistenie uzavretého obchodu alebo iba jeho časti.

  Za uzatvorenie forwardového obchodu nie sú účtované žiadne poplatky a je možné ho uzavrieť na neobmedzenú dobu (štandardne do 1 roka, individuálne i na dlhšie). Počet týchto obchodov ani ich maximálna výška nie sú limitované. Obchod je záväzný momentom zjednania transakcie.

  Naše kurzy

  Mena

  Nákup

  Predaj

  Zobrazené hodnoty sú len orientačné, za účelom zistenia aktuálneho kurzu volajte na telefónne číslo: 0850 111 600. Aktuálne kurzy môžete kedykoľvek zistiť na Online Broker.

  Sprievodca typmi platieb

  Image
  Standardní forward

  Ide o najjednoduchší nástroj na zabezpečenie proti nepriaznivým pohybom výmenných kurzov dvoch mien.

  Zistite viac

  Image
  Forward s kĺzavou dobou splatnosti

  Pevný dátum vyrovnania forwardu je nahradený 3-týždňovým intervalom.

  Zistite viac

  Image
  Amortizačný forward

  Vopred stanovený dátum vyrovnania forwardu je nahradený dohodnutým obdobím.

  Zistite viac

  Image
  Par forward

  Rozdiel oproti štandardným forwardom spočíva v možnosti zostaviť sériu viacerých forwardov s pravidelnou splatnosťou.

  Zistite viac

  Image
  Menová opcia

  Pri kúpe menovej opcie má klient právo kúpiť alebo predať menu za vopred dohodnutý kurz.

  Zistite viac

  Image
  Swapové obchody

  Ide o dohodu o kúpe alebo predaji jednej meny za inú so súčasným opätovným predajom.

  Zistite viac

  Image
  Opčné štruktúry

  Finančný nástroj na zabezpečenie proti riziku vyplývajúcemu z možného negatívneho vývoja konkrétneho menového páru pre klienta.

  Zistite viac

  Brochure

  Nemáme tradičný kurzový lístok, ale každému klientovi stanovujeme individuálnu ponuku kurzu v momente vlastnej konverzie podľa aktuálnej situácie na devízovom trhu.

  54 000+ klientov na 6 trhoch

  Viac ako 25 rokov na trhu

  Viac ako 100 obchodných zástupcov

  Zahraničné platby

  Hlavnou funkciou termínovaných obchodov je zabezpečiť sa proti nepriaznivým pohybom výmenného kurzu. Môžete si vybrať medzi forwardovými obchodmi, swapovými obchodmi a menovými opciami.

  Viac informácií
  Devízové kurzy

  Výhodné kurzy, individuálne riešenia, rýchlosť a spoľahlivosť pri realizácii devízových transakcií (výmena mien). Optimálne riešenie pre každého klienta.

  Viac informácií
  Zabezpečenie proti kurzovému riziku

  Hlavnou funkciou termínovaných obchodov je zabezpečiť sa proti nepriaznivým pohybom výmenného kurzu. Môžete si vybrať medzi forwardovými obchodmi, swapovými obchodmi a menovými opciami.

  Viac informácií