Sadzobník

  DOMÁCÍ PLATOBNÝ STYK

  Základný sadzobník

  výška poplatku telefonicky / OLB 1)

  Individuálny cenový program

  výška poplatku telefonicky / OLB 1)

  Prijatá úhrada v EUR

  ZADARMO

  ZADARMO

  Odoslaná úhrada v EUR

  0,15,-

  INDIVIDUÁLNE

  ZAHRANIČNÝ PLATOBNÝ STYK

  Základný sadzobník

  Individuálny cenový program

  Prijatá úhrada v ostatných menách

  ZADARMO

  ZADARMO

  Odoslaná úhrada CZK, EUR, USD v rámci účtov AKCENTA CZ 2)

  ZADARMO

  ZADARMO

  Odoslaná úhrada CZK do ČR, PLN do PL

  ZADARMO

  ZADARMO

  Odoslaná SEPA úhrada

  0,15,-

  INDIVIDUÁLNE

  Ostatné zahraničné odoslané úhrady

  9,- / 4,-

  INDIVIDUÁLNE

  Poplatok za jednotlivú odchádzajúcu urgentnú úhradu (nutné uhradiť do 9:30 hod.; EUR, USD, GBP a CAD do 13:30 hod.)

  25,-

  + zahraničná úhrada/SEPA

  25,-

  + zahraničná úhrada/SEPA

  OUR poplatok za jednotlivú odoslanú úhradu

  21,-

  + zahraničná úhrada

  21,-

  + zahraničná úhrada

  OSTATNÉ POPLATKY

  Základný sadzobník

  výška poplatku telefonicky / OLB 1)

  Individuálny cenový program

  výška poplatku telefonicky / OLB 1)

  Poplatok za zmenu devíz

  ZADARMO

  ZADARMO

  Poplatok za úhradu na IPÚ iného klienta 6)

  ZADARMO

  ZADARMO

  Príplatok za jednotlivú úhradu do 1 000 EUR alebo ekvivalent v inej mene 3), 4)

  20,- / 10,-

  ZADARMO

  Príplatok za jednotlivú úhradu od 1 000 EUR do 2 500 EUR alebo ekvivalent v inej mene 3), 5)

  8,- / 3,-

  ZADARMO

  Vystavenie potvrdenia bankou

  15,-

  15,-

  Poplatok za manuálne spracovanie úhrady z dôvodu nesprávne zadaného IBAN

  18,-

  18,-

  Zmena úhrady/investigácia

  37,-

  + náklady korešpondenčných bánk

  37,-

  + náklady korešpondenčných bánk

  Zrušenie úhrady

  56,-

  56,-

  Aktivácia služby SMS – OLB

  ZADARMO

  ZADARMO

  Poplatok za vklad hotovosti nad 15 000 EUR alebo ekvivalent v inej mene 3)

  0,2 % vloženej čiastky

  min. 40,-

  0,2 % vloženej čiastky

  min. 40,-

  Založenie, vedenie Interných platobných účtov (IPÚ), zasielanie mesačných výpisov (elektronicky)

  ZADARMO

  ZADARMO

  Zaslanie mimoriadneho prehľadu vysporiadaných obchodov a výpisov z IPÚ (poštou)

  4,- (vrátane DPH)

  4,- (vrátane DPH)

  Spracovanie príkazu k úhrade a zadanie obchodného partnera cez OLB

  ZADARMO

  ZADARMO

  Spracovanie príkazu k úhrade a zadanie obchodného partnera pre odchádzajúcu úhradu prijatého emailom alebo faxom

  4,-

  4,-

  Poplatok za čerpanie povoleného limitu na Avízo 7)

  4,-

  INDIVIDUÁLNE

  Obchodujeme pre Vás od pondelka do štvrtka 7:30 - 17:30, piatok od 7:30 - 17:00 elektronicky na adrese www.olb.eu alebo telefonicky na čísle 0850 111 600.

  VYSVETLIVKY

  1. Obchody cez OLB je možné realizovať od pondelka do štvrtka od 7:30 do 17:30 a v piatok od 7:30 do 17:00 hod. Maximálna možná výška obchodu realizovaná prostredníctvom OLB je 1 000 000 EUR (alebo ekvivalenty v iných menách).
  2. Kompletný zoznam aktuálnych platných bankových účtov AKCENTY CZ nájdete online na https://www.akcenta.sk/bankove-ucty
  3. Rozhodujúci je kurz stanovený Českou národnou bankou vždy ku dňu uzavretia obchodu / ku dňu vkladu hotovosti.
  4. U dolárových úhrad menších než 1 000 USD.
  5. U dolárových úhrad od 1 000 USD do 2 500 USD.
  6. Úhrada môže byť spoplatnená, rovnako ako ostatné zahraničné platby, ak prevádzané prostriedky nepochádzajú zo zmeny devíz uskutočnené cez Akcentu.
  7. Poplatok je účtovaný jednorázovo vždy na konci kalendárneho mesiaca, v ktorom bola poskytnutá služba. POZNÁMKY Pre úhrady v menách EHP do krajín EHP je možné použiť len spôsob platby s poplatkami SHA. Úhrady s poplatkami BEN alebo OUR nie je možné vykonať v krajinách EHP (všetky štáty EÚ, Nórsko, Lichtenštajnsko, Island) v akejkoľvek mene. OLB = Online Broker, elektronická platforma pre obchodovanie.