Čo je to menová opcia?

  So spoločnosťou Akcenta môžete štandardne zabezpečiť svoju spoločnosť proti kurzovému riziku až na 1 rok dopredu. Každému klientovi pripravíme ponuku na mieru.

  Finančný nástroj na zabezpečenie proti riziku vyplývajúcemu z možného, pre klienta negatívneho, vývoja konkrétneho menového páru. Zároveň poskytuje klientom možnosť profitovať na opačnom vývoji na devízovom trhu. Pri nákupe menovej opcie má klient právo, nie však povinnosť, kúpiť alebo predať danú menu za vopred dohodnutý kurz k stanovenému dátumu v budúcnosti. Za získanie tohto práva platí kupujúci opcie predávajúcej strane, tzv. opčnú prémiu.

  Image

  Aké sú výhody menové opcie?

  Menová opcie umožňuje klientom zabezpečiť si svoje finančné prostriedky proti nepriaznivému pohybu kurzov rovnako ako forwardový obchod. Na rozdiel od forwardu má ale klient možnosť, v prípade z jeho pohľadu pozitívneho vývoja na trhu, opciu nevyužiť a zrealizovať obchod v daný deň za výhodnejší spotový kurz než by bol kurz zaistený. Klienti tak môžu participovať na priaznivom vývoji kurzov.

  • Pri nákupe MENOVEJ OPCIE nie je po klientovi požadované zloženie finančného kolaterálu, kupujúci iba platí nevratnú opčnú prémiu.

  • Pri predaji MENOVEJ OPCIE je po klientovi požadované zloženie finančného kolaterálu a prémiu v tomto prípade inkasuje.

  Varianty menových opcií

  • Opcia call – dáva držiteľovi právo kúpiť v budúcnosti hlavnú menu za vedľajšiu menu za vopred určený kurz.

  • Opcia put – dáva držiteľovi právo predať v budúcnosti hlavnú menu (prvú v menovom páre) za vedľajšiu menu (druhú v menovom páre) za vopred určený kurz.

  Varianty podľa vysporiadaniaAmerická opciaEurópska opcia

  Práva držiteľa

  držiteľ opcie má právo opciu uplatniť kedykoľvek medzi dňom uzatvorenia a dňom expirácie.

  držiteľ opcie má právo na uplatnenie opcie iba v deň expirácie

  Naši obchodníci s vami radi prediskutujú možnosti a individuálne podmienky zabezpečenia kurzového rizika a navrhnú najlepšiu možnú variantu pre váš biznis.

  Image

  Aké sú podmienky uzavretie menových opcií?

  • Uzatvorenie Rámcovej zmluvy.
  • Splnenie zákonných povinností (pridelenie kódu LEI).
  • Zloženie finančných prostriedkov alebo stanovenie/získanie Dealing limitu.
  • Minimálna suma celého zloženého obchodu, teda jednej relácie par forwardu, je 150 000 EUR či ekvivalent v inej mene.
  • Zaujíma vás viac? Prečítajte si ďalšie podmienky.

  Pri uzatváraní termínových kontraktov je klient vystavený určitým typom rizík (trhové riziko - menové a úrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy závisí od účelu a použitia forwardu.

  Naše kurzy

  Mena

  Nákup

  Predaj

  Zobrazené hodnoty sú len orientačné, za účelom zistenia aktuálneho kurzu volajte na telefónne číslo: 0850 111 600. Aktuálne kurzy môžete kedykoľvek zistiť na Online Broker.