Forward (štandardný)

Forwardový obchod je základný typ menového zaistenia. Jedná sa o zmluvu o budúcom nákupe či predaji cudzej meny za pevne stanovený kurz, realizovaný v stanovenom dátume v budúcnosti. Forwardový kurz vychádza zo spotového kurzu upraveného o tzv.forwardové body. Tie sú určené dĺžkou doby, na ktorý je uzavretý forwardový obchod a rozdielom úrokových sadzieb obchodovaných mien. So zafixovaným forwardovým kurzom firma získava istotu a zbavuje se rizika vyplývajúceho z budúceho negatívneho vývoja výmenných kurzov. Na druhú stranu nemôže profitovať na prípadnom pozitívnom vývoji týchto kurzov. Preto je vhodné zvážiť 100% zaistenie uzavretého obchodu alebo iba jeho časti.

Za uzatvorenie forwardového obchodu nie sú účtované žiadne poplatky a je možné ho uzavrieť na neobmedzenú dobu (štandardne do 1 roka, individuálne i na dlhšie). Počet týchto obchodov ani ich maximálna výška nie sú limitované. Obchod je záväzný momentom zjednania transakcie.

Podmienky získania forwardového obchodu:

  • Uzatvorenie Rámcovej zmluvy
  • Splnenie zákonných povinností (pridelenie LEI kódu)
  • Zloženie finančných prostriedkov alebo stanovenie/ získanie Dealing limitu
  • Minimálna čiastka jedného obchodu je 10.000 EUR či ekvivalent v inej mene
PRÍKLAD
Klient exportér:
Firma má uzavretý obchod so zahraničnou firmou, ktorá má za 3 mesiace zaplatiť za odobraný tovar 100.000 EUR. Aktuálny (tržný) kurz EUR/CZK je 27,70 a forwardový kurz na tri mesiace je 27,68.

Možný scenár v deň splatnosti:

EUR/CZK kurz v deň splatnosti CZK hodnota bez forwardu CZK hodnota s forwardom
Aktuálny vs. spotový kurz v deň splatnosti
(v CZK)
27,48 2 748 000 2 768 000  20 000
27,58 2 758 000 2 768 000   10 000
27,68 2 768 000 2 768 000  0
27,78 2 778 000 2 768 000 -10 000
27,88 2 788 000 2 768 000 -20 000
Uzatvorením zaisťovacích operácií vzniká všetkým subjektom poskytujúcim tieto služby angažovanosť voči protistrane týchto obchodov. Táto angažovanosť je krytá týmito spôsobmi:
  • Blokáciou peňažných prostriedkov klienta
  • Dealing limitom
  • Dealing limitom zaisteným zmenkou
 

Naši obchodníci s vami radi prediskutujú možnosti a individuálne podmienky zaistenia kurzového rizika a navrhnú najlepšiu variantu pre váš biznis.

Chcete sa dozvedieť viac o našich službách a produktoch?
Napíšte nám
 0850 111 600
AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
29.000
klientov
20
rokov skúseností
Používaním tohoto webu súhlasíte s ukladaním a používaním súborov cookies. Viac o ochrane osobných údajov.