Akcenta top

Povinné informácie

Povinne uverejňované informácie

RozbalitZabalit

Povinne uverejňované informácie 2022

RozbalitZabalit

Povinne uverejňované informácie 2021 + archív

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Výročné správy

RozbalitZabalit

Výročná správa za rok 2022

Open banking

Akékoľvek ďalšie informácie sú k dispozícii v sídle spoločnosti, alebo na vyžiadanie.

AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností