Akcenta top

Povinné informácie

Povinne uverejňované informácie

RozbalitZabalit

Povinne uverejňované informácie 2020 + archív

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Výročné správy

RozbalitZabalit

Výročná správa za rok 2021

Open banking

Riešenie spotrebiteľských sporov
  • V súlade so zákonom č. 229/2002 Zb. O finančnom arbitrovi je na rozhodovanie sporov medzi AKCENTOU a klientom príslušný tiež finančný arbiter (https://finarbitr.cz/cs/) , tým však nie je dotknuté právo klienta obrátiť sa na súd. Podľa Nariadenia EP 524/2013 môže klient - spotrebiteľ tiež podať sťažnosť na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Akékoľvek ďalšie informácie sú k dispozícii v sídle spoločnosti, alebo na vyžiadanie.

AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
46.000
klientov
20
viac ako
rokov skúseností