Riešenie sťažností a reklamácií

    Máte reklamáciu alebo chcete podať sťažnosť? Môžete tak urobiť písomne poštou alebo prostredníctvom online formulára v súlade s Reklamačným poriadkom Akcenty.

    Formulár pre reklamácie