Akcenta top

Amortizačný forward

Pri uzatvorení vychádza amortizačný forward z podobných podmienok ako štandardný forward a je využiteľný v tých prípadoch, keď býva ťažké vopred stanoviť presný termín splatnosti a objem jednotlivých transakcií. V priebehu dohodnutého obdobia je možné kedykoľvek realizovať konverziu za vopred zjednaný kurz, avšak jednotlivé konverzie nemusia byť dopredu špecifikované, môžu prebiehať v ľubovoľný pracovný deň v danom období a v ľubovoľnej čiastke až do celkovej výšky zjednaného amortizačného forwardu.
 
Podmienky získania amortizačného Forwardu:
  • Uzatvorenie Rámcovej zmluvy.
  • Splnenie zákonných povinností (pridelenie LEI kódu).
  • Zloženie finančných prostriedkov alebo získanie Dealing limitu.
  • Minimálna čiastka pre jeden obchod je 30.000 EUR alebo jej ekvivalent v inej mene.
 
PRÍKLAD
Klient exportér:
Klient očakáva platby od zahraničných firiem, ktoré mu majú do 12 mesiacov, tj. do 31. 12. zaplatiť za odobraný tovar celkom 100.000 EUR. Uzavrie forwardový obchod, ktorý klientovi dáva dopredu istotu menového kurzu, za ktorý budú až do  31. 12. všetky menové konverzie realizované (forwardový menový kurz).
 
dátum prijatej platby 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
zjednaný kurz 27,68 27,68 27,68 27,68
skutočný kurz 27,88 27,78 27,58 27,48
prijatá platba
25.000 25.000 25.000 25.000
rozdiel na obchode [v CZK] -5.000 -2.500 2.500 5.000
 
 
Akékoľvek čerpanie v priebehu trvania amortizačného forwardu je za pôvodne zjednaný forwardový kurz a bez ďalších nákladov.
 
Uzatvorením zaisťovacích operácií vzniká všetkým subjektom poskytujúcim tieto služby angažovanosť voči protistrane týchto obchodov. Táto angažovanosť je krytá týmito spôsobmi:
  • Blokáciou peňažných prostriedkov klienta
  • Dealing limitom
  • Dealing limitom zaisteným zmenkou
V prípade, že vás tento produkt zaujal a domnievate se, že by ste ho využili ako výhodný nástroj k obmedzeniu rizík súvisiacich s Vašou podnikateľskou činnosťou, neváhajte kontaktovať dealingové pracovisko spoločnosti AKCENTA CZ.
Chcete sa dozvedieť viac o našich službách a produktoch?
Bukurešť - AKCENTA CZ pôsobí v Rumunsku od roku 2014
Súvisiace odkazy
Podrobné informácie o službe
 
AKCENTA CZ a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo ušlý zisk spôsobené akýmkoľvek osobám použitím informácií a údajov obsiahnutých na tejto webovej stránke alebo v marketingovom materiáli spoločnosti. AKCENTA CZ a.s. upozorňuje, že uzavretie termínových obchodov uvedených na tejto webovej stránke či marketingovom materiáli zahŕňa riziká, s ktorými je klient povinný sa v čo najširšej miere oboznámiť, porozumieť im, zvážiť ich a prípadne si vyžiadať ďalšie informácie. Podrobnejšie informácie o rizikách týkajúcich sa termínových obchodov sú uvedené na webovej stránke AKCENTA CZ a.s.: Vybraná riziká spojené s uzatváraním termínových obchodov. Informácie o rizikách tiež poskytnú zamestnanci spoločnosti AKCENTA CZ a.s.
AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností