Akcenta top

Pomáhať druhým považujeme za samozrejmosť

Spoločenská zodpovednosť AKCENTY CZ vychádza z presvedčenia, že pomáhať, prispievať a budovať hodnoty v oblasti sociálnej a ekologickej je pre úspešnú spoločnosť samozrejmosťou. AKCENTA CZ práve v súlade s uvedenou filozofiou zavádza také opatrenia, ktoré vedú k minimalizácii dopadu jej činnosti na životné prostredie. Z tohto dôvodu boli pri rekonštrukcii nových priestorov využité najmodernejšie technológie na úsporu energií aj s využitím rekuperácie. Zamestnanci spoločnosti majú takziež možnosť triediť odpad.

V oblasti sponzoringu a podpory občianskej spoločnosti sa AKCENTA CZ orientuje predovšetkým na dlhodobejšiu spoluprácu. Aj preto už niekoľko rokov podporuje TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s., ktoré je zamerané na pomoc zrakovo postihnutým občanom. Taktiež je partnerom Českej golfovej asociácie hendikepovaných (CZDGA), ktorý združuje viac ako 180 hráčov s rôznymi druhmi postihnutia. AKCENTA CZ spolupracuje i s chránenými dielňami pri príprave vianočných darčekov a novoročeniek. Do podpory týchto aktivít zapája širšiu verejnosť aj prostredníctvom organizácie charitatívnych divadelných predstavení. Jedným z nich bolo veľmi úspešné predstavenie Jaroslava Dušeka Štyri dohody, ktoré sa konalo v Klicperovom divadle v Hradci Králové a patrilo k beznádejne vypredaným.

TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s.
Česká golfová asociace hendikepovaných (CZDGA)
Čtyři dohody Jaroslava Duška (1)
Čtyři dohody Jaroslava Duška (2)

V oblasti športu sa sponzoring AKCENTY CZ zameriava predovšetkým na menšie športové podujatia. Výnimku tvoria už tradičné partnerstvá v prestížnom golfovom turnaji Lady Abrahams Trophy, ktorý oficiálne otvára českú golfovú sezónu. Medzi ďalšie podporované športové podujatia, ktoré sú síce viac lokálne zamerané, ale s o to väčším vplyvom na miestne komunity, patrí okrem iného aj  Brniansky polmaratónu, Czechman Triatlon a účasť na charitatívnom behu Run For Help v Poděbradoch.

Lady Abrahams Trophy
CZECHMAN Triatlon
Brnišťský půlmaraton
AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností