Akcenta top

Mini manuál OLB

Prvé kroky v aplikácii On-line Broker (OLB)

Prihlásenie do aplikácie On-line Broker (OLB)

Aplikáciu OLB nájdete na adrese https://www.olb.eu/

Zadajte užívateľské meno, ktoré vám bolo zaslané na váš registrovaný email. Užívateľské meno je osemmiestna kombinácia čísel. Do políčka zadajte „Heslo” jednorazové heslo, ktoré vám bolo zaslané na vaše registrované mobilné číslo.

Po zadaní prihlasovacích údajov stlačte tlačidlo „SMS kód”. Kód, ktorý Vám bude následne zaslaný na Váš mobilný telefón, zadajte do príslušného poľa a prihláste sa.

Zadanie odchádzajúce úhrady pre partnera

Po prihlásení sa do systému najskôr skontrolujte, či už máte vybraného partnera zadaného v OLB. Urobíte to prostredníctvom výberu voľby „Partneri" v hlavnom menu a následne si zvolíte možnosť „Správa partnerov" Ak partner ešte nie je v zozname, zadajte ho, prosím, výberom voľby „Zadanie nového partnera"

Pre zadanie úhrady vyberte v menu možnosť „Obchod" a následne označením voľby „Zadanie príkazu k uhrade z IPÚ" prejdete na zadanie úhrady. Tu vyplňte všetky povinné polia (partner pre danú menu sa Vám zobrazí až po označení poľa „mena") a zadanie úhrady potvrďte novo zaslaným sms kódom. Po potvrdení úhrady sa v ľavej spodnej časti obrazovky zobrazí bilancia Vášho účtu vrátane započítania všetkých poplatkov za odoslanie úhrady.

V prípade, že bilancia je záporná, potrebnú sumu môžete dokúpiť. Kliknite na požadovanú menu na úvodnej obrazovke s kurzami. Po otvorení okna s obchodom vyplňte požadované údaje. Uistite sa, že v sekcii „Klient uhradí" je označená voľba „na účet Akcenty" a že je vybrané pre Vás najvhodnejšie bankové spojenie. Ďalej sa uistite, že v sekcii „Akcenta „uhradí" je označené „na IPÚ." Transakciu potvrďte tlačidlom „Zobchodovať" a následne opäť potvrďte možnosť „Áno", ktorá má obmedzenú časovú platnosť.

V prípade, že vykonáte storno nákupu devíz na IPÚ a máte na tento nákup naviazaný platobný príkaz partnerovi, je nutné tento príkaz taktiež stornovať. Ak to neurobíte, príkaz bude pri dostatočnom zostatku na IPÚ automaticky vysporiadaný.
Ak sa vám nedarí prihlásiť, volajte: 0850 606 011.

Zadanie obchodu s prevodom na bankový účet klienta

Na úvodnej obrazovke kliknite na Vami vybraný menový pár a vyplňte požadované polia. Skontrolujte, že pri voľbe „Klient uhradí" je označená možnosť „Na účet Akcenty" a že je vybrané pre Vás najvhodnejšie bankové spojenie. Následne sa ubezpečte, že v sekcii „Akcenta uhradí" je označená voľba „Na účet klienta". Ďalej vyberte Vami požadovaný účet, na ktorý chcete previesť finančné prostriedky. Transakciu dokončite tlačidlom „Zobchodovať" a následne znovu potvrďte možnosť „Áno", ktorá má obmedzenú časovú platnosť.

Zadanie nového partnera pre prichádzajúcu úhradu a vystavenie bankového spojenia

V menu „Partneri" zvoľte ponuku „Nový partner pre prichádzajúce úhrady" a vyplňte príslušné polia. Po vyplnení Vám bude prostredníctvom e-mailu zaslané bankové spojenie pre tohto partnera.

 

FAQ

Ako si prevediem prostriedky na svoj podúčet (IPÚ)?

V menu „Účty" vyberte voľbu „Bankové účty Akcenty". Tu si vyberte účet Akcenty v danej mene a v banke, ktorý Vám najviac vyhovuje. Následne uskutočnite prevod zo svojho bankového účtu na vybraný účet AKCENTY. UPOZORNENIE: Variabilní symbol musí byť totožný s číslom Vašej rámcovej zmluvy.

V aplikácii sa zobrazujú chybové hlásenia, prípadne sa niektoré funkcionality nenačítajú.

Odporúčame premazať vyrovnávaciu pamäť (cache) vo Vašom internetovom prehliadači a následne vykonať reštart prehliadača. Ak si nie ste istí postupom, obráťte sa, prosím, na Vášho firemného správcu IT, prípadne na naše oddelenie podpory obchodu na tel. čísle: 0850 606 011.

Pri pokuse o načítanie stránky aplikácie OLB sa mi zobrazuje chyba „session timed out."

Postupujte podľa návodu uvedenom v predchádzajúcom bode.

Pri pokuse o prihlásenie do systému sa mi zobrazuje chybové hlásenie „Boli zadané neplatné prihlasovacie údaje."

Vykonajte, prosím, reset Vašich prihlasovacích údajov nasledujúcim spôsobom: Na prihlasovacej obrazovke stlačte tlačidlo „Zabudnuté heslo?" a ďalej postupujte podľa pokynov. Následne sa prihláste do aplikácie vygenerovaným heslom, ktoré Vám bude zaslané formou sms správy na Váš mobilný telefón.

Ako si nastavím vlastné menové páry na úvodnej obrazovke aplikácie OLB?

Vyberte možnosť „Nastavenia" v hlavnej lište aplikácie OLB a následne označte voľbu „Nastavenie okna kurzy" Tu si vyberte menové páry, ktoré sa Vám budú na úvodnej obrazovke zobrazovať a ich počet.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás, prosím, kontaktujte na našej klientskej linke: 0850 606 011.

AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností