Informácie o bezpečnosti

  Všeobecné bezpečnostné pravidlá pre používanie aplikácie Online Broker (OLB)

  1. Aplikáciu OLB a všetky prístupové údaje používajte iba a výhradne vy sami!

  Tlačené podklady, ktoré ste od nás dostali, uschovajte na bezpečnom mieste. V prípade podozrenia z napadnutia alebo zneužitia vášho účtu, prípadne vstupných dát k nemu kontaktujte našu Infolinku na čísle 0850 111 600 alebo el. adresu info@akcenta.eu.

  2. Pravidlá pre viacerých používateľov pracujúcich na tom istom počítači

  Nedovoľte inej osobe prihlásiť sa pod vaším používateľským menom. Neukladajte mená a heslá na verejne prístupných miestach (sieťové disky, cloudové úložisko atď.). Ak máte podozrenie, že vaše prihlasovacie údaje do účtov boli zneužité, požiadajte spoločnosť AKCENTA CZ o ich zablokovanie. Chráňte svoje prihlasovacie meno a heslo - nikdy ich nezdieľajte s inou osobou.

  3. Pravidlá práce v aplikácii Online Broker

  Pred prihlásením zatvorte všetky ostatné okná prehliadača a aplikáciu Online Broker spustite v novom okne. Odporúčame používať najnovšie verzie webových prehliadačov a operačných systémov.

  4. Pravidlá pre prácu s heslami

  Zásadne nikomu neprezrádzajte svoje heslo a znemožnite jeho rozpoznanie pri zadávaní do počítača.

  5. Pravidlá práce s overovacím kódom

  Overovací kód dostanete prostredníctvom SMS na telefónne číslo, ktoré ste uviedli pri podpise zmluvy. Platnosť overovacieho kódu je 3 minúty. Platný overovací kód nikomu neprezrádzajte a nedovoľte nikomu, aby si ho prečítal alebo inak získal z vášho telefónu.

  6. Pravidlá týkajúce sa nastavení internetového prehliadača

  Vždy používajte len najnovšie verzie prehliadača. Dôkladne zvážte, či chcete v prehliadači ukladať svoje prihlasovacie údaje.

  7. Pravidlá týkajúce sa používania počítača

  Dôrazne neodporúčame inštalovať programy a súbory z nedôveryhodných zdrojov (najmä nelegálny softvér a amatérske produkty). Tieto programy sú často spojené s aplikáciami, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť vášho počítača. Osobitnú pozornosť venujte čítaniu e-mailov s prílohami, ktoré môžu obsahovať škodlivý softvér. Používajte antivírusový program, ktorý obsahuje bránu firewall a v ideálnom prípade aj modul na ochranu e-mailovej komunikácie.

  8. Ďalšie odporúčania

  Pri prístupe na webový server dôsledne kontrolujte platnosť certifikátov servera vo webovom prehliadači. V súčasnosti vás dobrý a overený prehliadač upozorní, ak je vaše pripojenie na web nezabezpečené, tým, že vás na to výrazným spôsobom upozorní. (Pred pripojením na web s nezabezpečeným pripojením zobrazí stránku, na ktorej si môžete vybrať, či chcete na daný web naozaj pokračovať, alebo v adresnom riadku zobrazí ikonu červeného výkričníka).

  Čo je phishing?

  Phishing sú napríklad podvodné e-mailové správy, ktoré sa len tvária ako e-mail od platného odosielateľa. Na prvý pohľad e-mail vyzerá ako platný, ale pri podrobnejšom preskúmaní adresy odosielateľa sa môže líšiť len o jeden znak alebo môžete zistiť, že odkaz v e-maile vedie na podvodnú stránku. Príloha môže vyzerať ako nevinne vyzerajúci súbor Excel, ale aj súbor Excel môže obsahovať škodlivý kód. A aplikácia, ktorú máte nainštalovať, aby ste sa dostali k prílohe, je v skutočnosti škodlivý softvér. Odosielateľ takéhoto e-mailu sa z vás jednoducho snaží vylákať citlivé informácie, ako sú prihlasovacie údaje (klientske číslo, heslo, bezpečnostný kód a ďalšie bezpečnostné údaje), aby ich mohol zneužiť. Pri čítaní e-mailov je preto vhodné pamätať na to, že nie všetky e-maily, ktoré vám prídu, sú od platných odosielateľov, a dávať si pozor pred zadaním citlivých údajov alebo spustením príloh.

  V kontexte spoločnosti Akcenty môže phishingový e-mail vyzerať ako informácia o neúspešnej platbe, žiadosť o aktualizáciu bezpečnostných údajov alebo prieskum spokojnosti klientov. Predstavivosti sa medze nekladú.

  Odklon platieb

  Pozor na podvodné konanie

  Podvodné konanie môže mať rôzne formy a neustále, vďaka novým technológiám, pribúdajú ďalšie. Z tohto dôvodu našich klientov upozorňujeme na nekalé konanie, v rámci ktorého dochádza k odklonu platieb.

  Celý systém funguje tak, že páchateľovi sa podarí nabúrať do e-mailového účtu dodávateľa a v jeho mene informuje dotknutú spoločnosť (v tomto prípade nášho klienta) o zmene bankového spojenia slúžiaceho na úhrady dodávateľských faktúr. Dotknutá spoločnosť následne vykoná zmenu v platobných inštrukciách takéhoto obchodného partnera a úhrady sú následne poukazované v prospech falošného účtu. Dotknutá spoločnosť túto podvodnú činnosť zvyčajne odhalí až na základe urgencie dodávateľa vo väzbe na neuhradené faktúry.

  Z tohto dôvodu odporúčame, aby si naši klienti radšej vždy overovali viacerými spôsobmi (iným e-mailovým kontaktom, telefonicky), či ich partner skutočne mení číslo svojho bankového spojenia a nejde o podvodné konanie tretej osoby.