Informácie o bezpečnosti

Desatoro bezpečnosti

Všeobecné bezpečnostné pravidlá pre používanie aplikácie Online Broker (OLB)

1. Aplikáciu OLB a všetky prístupové údaje používajte iba a výhradne vy sami!

Tlačené podklady, ktoré ste od nás dostali, uschovajte na bezpečnom mieste. V prípade podozrenia z napadnutia alebo zneužitia vášho účtu, prípadne vstupných dát k nemu kontaktujte našu Infolinku na čísle 0850 111 600 alebo el. adresu info@akcenta.eu.

2. Pravidlá pre prácu viacerých používateľov na jednom počítači

Nedovoľte, aby sa iná osoba prihlasovala pod vaším užívateľským menom. Mená a heslá neukladajte do verejne prístupných priečinkov. Pri podozrení na zneužitie prihlasovacích údajov k vašim účtom požiadajte Akcentu o ich zablokovanie. Chráňte svoje prihlasovacie meno a heslo – nikdy ich neprezrádzajte ďalšej osobe!

3. Pravidlá pre prácu v aplikácii Online Broker

Pred prihlásením zatvorte všetky ostatné okná prehliadača a prihlásený Broker spustite v novom okne. Odporúčame vám pravidelne inštalovať aktuálnu verziu opravných balíčkov k operačnému systému (tzv. Service Packs).

4. Pravidlá pre prácu s heslami

Heslo zásadne nezverejňujte a znemožnite jeho odpozorovanie pri zadávaní do počítača.

5. Pravidlá pre prácu s overovacím kódom

Overovací kód dostanete formou SMS správy na telefónne číslo, ktoré ste uviedli pri podpise zmluvy. Platnosť overovacieho kódu je 3 minúty. Platný overovací kód nikomu neprezrádzajte a nedovoľte, aby ho niekto mohol z vášho telefónu prečítať alebo inak získať.

6. Pravidlá pre zabezpečenú komunikáciu

Používajte maximálnu mieru šifrovania vo vašom prehliadači (128-bitové). Pri komunikácii prostredníctvom OLB používajte protokol TLS 1.0.

7. Pravidlá pre nastavenie internetového prehliadača (napr. Internet Explorer)

Používajte vždy len najnovšie verzie prehliadačov. Zakážte ukladanie prihlasovacích hesiel v prehliadači (napr. Nástroje / Možnosti Internetu / Obsah / Automatické dokončovanie / Nastavenia, políčko „Užívateľské mená a heslá na formulároch“ musí zostať nezaškrtnuté – pre IE 8).

8. Pravidlá pre používanie vášho počítača

Zásadne neodporúčame inštaláciu programov a súborov z nedôveryhodných zdrojov (ide najmä o nelegálne SW a amatérske produkty). Tieto programy bývajú často spojené s aplikáciami, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť práce na vašom počítači. Venujte zvýšenú pozornosť čítaniu e-mailov s prílohou, ktorá môže byť často napadnutá vírusom alebo malwarom. Používajte antivírusový program a pravidelne aktualizujte jeho databázy vírusov (aktualizovať databázy odporúčame min. raz týždenne). Chráňte svoj počítač osobným firewallom (týka sa najmä zariadení s verejnou IP adresou).

9. Dalšie odporúčané nastavenia internetového prehliadača

Verzie internetových prehliadačov udržujte vždy aktuálne.

Podporované operačné systémy:

  • Windows 7 SP1 s aktualizáciami za 08/2015 a novšie verzie systému
  • OS X v10.9 "Mavericks" a novšie
  • UNIX/LINUX, verzia z roku 2015

Podporované prehliadače:

  • Microsoft Internet Explorer 11 s aktualizáciami za 08/2015 alebo novšie
  • Google Chrome, všetky verzie z roku 2015 a novšie
  • Firefox, všetky verzie z roku 2015 a novšie
  • Safari pro MaxOS X, všetky verzie z roku 2015 a novšie

10. Ďalšie odporúčania

Dôsledne overujte platnosť serverových certifikátov. Zvoľte si v prehliadači možnosť upozornenia na neplatné serverové certifikáty. Zvoľte si v prehliadači možnosť upozornenia na prechod zo zabezpečenej do nezabezpečenej oblasti. Nepoužívajte rozširujúce služby prehliadača. Pravidelne mažte dočasné súbory (Temporary Internet File).

Čo je phishing?

Phishing sú podvodné e-mailové správy, ktoré majú vzbudiť dojem, že boli odoslané z e-mailovej adresy AKCENTA CZ. Správa je zvyčajne napísaná zlou slovenčinou alebo je v angličtine, obsahuje link na údajné stránky AKCENTA CZ a vyzýva na potvrdenie osobných bankových údajov.

Phishingová správa môže vyzerať ako informácia o nezaplatení, výzva k aktualizácii bezpečnostných údajov či dokonca ako výskum klientskej spokojnosti.

Cieľom podvodného e-mailu môže byť získanie klientskeho čísla a hesla adresáta (identifikačné a autentizačné údaje), bezpečnostného kódu či ďalších bezpečnostných údajov a ich následné zneužitie.

Odklon platieb

Pozor na podvodné konanie

Podvodné konanie môže mať rôzne formy a neustále, vďaka novým technológiám, pribúdajú ďalšie. Z tohto dôvodu našich klientov upozorňujeme na nekalé konanie, v rámci ktorého dochádza k odklonu platieb.

Celý systém funguje tak, že páchateľovi sa podarí nabúrať do e-mailového účtu dodávateľa a v jeho mene informuje dotknutú spoločnosť (v tomto prípade nášho klienta) o zmene bankového spojenia slúžiaceho na úhrady dodávateľských faktúr. Dotknutá spoločnosť následne vykoná zmenu v platobných inštrukciách takéhoto obchodného partnera a úhrady sú následne poukazované v prospech falošného účtu. Dotknutá spoločnosť túto podvodnú činnosť zvyčajne odhalí až na základe urgencie dodávateľa vo väzbe na neuhradené faktúry.

Z tohto dôvodu odporúčame, aby si naši klienti radšej vždy overovali viacerými spôsobmi (iným e-mailovým kontaktom, telefonicky), či ich partner skutočne mení číslo svojho bankového spojenia a nejde o podvodné konanie tretej osoby.