Akcenta top

SEPA inkaso / SEPA Direct Debit – SDD

Priame inkaso v mene EUR určené výhradne pre podnikateľské subjekty. Efektívny nástroj na úhradu finančných záväzkov a riadenie cash flow.

Ak chcete túto službu využívať, je nutné urobiť z Vašej strany nasledujúce kroky:

  • Podpísať Dodatok k inkasu (SEPA Direct Debit B2B Agreement) a tento podpísaný Dodatok zaslať na našu adresu poštou.
  • Skontrolovať a podpísať formulár Mandát – Creditor Agreement, ktorý Vám bude zaslaný. Tento Mandát zašlite v jednej kópii späť nám poštou a v druhej kópii odovzdajte svojej banke na overenie spôsobom, ktorý máte s bankou dohodnutý (e-mail, pošta).
  • Hneď ako od Vás oba dokumenty dostaneme, môžete začať službu využívať.
Akcenta
Dôležitá poznámka: Službu SDD je možné využiť iba pri obchodoch uzatvorených po telefóne. Ak sa rozhodnete službu využiť, oznámte túto skutočnosť pri uzatváraní obchodu nášmu obchodníkovi na telefóne.
Zjednodušte si obchodovanie s nami.
Vyskúšajte SEPA Direct Debit.
SEPA Direct Debit - priame inkaso v mene EUR určené výhradne pre podnikateľské subjekty.
AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností