SEPA inkaso

  SEPA Direct Debit – SDD

  Priame inkaso v mene EUR určené výhradne pre podnikateľské subjekty. Efektívny nástroj na úhradu finančných záväzkov a riadenie cash flow.

  Ak chcete túto službu využívať, je nutné urobiť z vašej strany nasledujúce kroky:

  • Podpísať Dodatok k inkasu (SEPA Direct Debit B2B Agreement) a tento podpísaný Dodatok zaslať na našu adresu poštou.
  • Skontrolovať a podpísať formulár Mandát – Creditor Agreement, ktorý vám bude zaslaný. Tento Mandát zašlite v jednej kópii späť nám poštou a v druhej kópii odovzdajte svojej banke na overenie spôsobom, ktorý máte s bankou dohodnutý (e-mail, pošta).
  • Hneď ako od vás oba dokumenty obdržíme, môžete začať službu využívať.

  Dôležitá poznámka:

  Službu SDD je možné využiť iba pri obchodoch uzatvorených po telefóne. Ak sa rozhodnete službu využiť, oznámte túto skutočnosť pri uzatváraní obchodu nášmu obchodníkovi na telefóne.