Akcenta top

Regulácia a licencie

AKCENTA CZ a.s. ponúka služby na základe povolení udelených Českou národnou bankou.
 
Povolenie na činnosť platobnej inštitúcie sme ako prvá nebanková finančná inštitúcia dostali od Českej národnej banky vo februári roku 2011 na základe úspešného licenčného konania. Licencia nie je časovo obmedzená a oprávňuje spoločnosť AKCENTA CZ na poskytovanie  platobných služieb podľa § 3 ods. 1 písm. a) b) c) d) e) f) zákona o platobnom styku.
V júli roku 2009 sme získali povolenie na činnosť obchodníka s cennými papiermi v rozsahu hlavných investičných služieb – podľa § 4 ods. 2 písm. a), b), c) a doplnkové investičné služby – podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona. Táto licencia nás oprávňuje na vykonávanie termínových obchodov (Forward a Swap). Pre úplnosť ešte pripájáme výpis z Obchodného registra.

AKCENTA CZ poskytuje svoje služby v zahraničí na základe Notifikácie Českou národnou bankou.

  • PLATOBNÉ SLUŽBY AKCENTA CZ ponúka v týchto štátoch: SK,PL,HU,RO,FR,DE,BE,BG,IT,NL,AT,GB,ES (ČNB platobné inštitúcie)
  • SLUŽBY OCP AKCENTA CZ ponúka v týchto štátoch: SK,PL,HU,RO,FR,DE,BE,BG,IT,NL,AT,GB,ES (ČNB OCP)
AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností