Akcenta top

Ako obchodovať cez telefón

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli využívať naše služby na zahraničné platby a konverziu cudzích mien. Za účelom jednoduchécho dohodnutia obchodu cez telefón postupujte, prosím, podľa nasledujúcich ôsmich krokov:

1) Zavolajte našim obchodníkom na číslo: 0850 111 600. Aby sme Vás mohli identifikovať, oznámte, prosím, obchodníkovi Vaše meno, názov Vašej spoločnosti a číslo Rámcovej zmluvy, ktorú s nami máte uzatvorenú (prípadne uveďte IČO Vašej spoločnosti).

2) Obchodníkovi oznámte, aký obchod (akú konverziu a v akom množstvo) chcete uskutočniť:

 • aký menový pár chcete obchodovať, čiže akú menu chcete predať a akú naopak nakúpiť (napr.: chcem predať eurá a nakúpiť české koruny alebo chcem nakúpiť eurá predajom dolárov apod.)
 • čiastku, ktorú chcete obchodovať

3) Obchodník Vám ponúkne individuálny kurz pre požadovanú devízovú operáciu

4) Ak s ponúknutým kurzom súhlasíte, obchodník s Vami dohodne ďalšie parametre obchodu:

 • z akej banky budete zasielať finančné prostriedky, prípadne či využijete IPÚ (interný platobný účet u AKCENTY CZ),
 • kam (na aký účet) si prajete nakupovanú menu zaslať,
 • aký je variabilný symbol,
 • v ktorý deň valuty, teda ako rýchlo má byť obchod vykonaný (napr. nasledujúci deň, ten istý deň),
 • typ poplatku, s akým má byť platba uskutočnená:
  • SHA = odosielateľ hradí poplatky jeho banky, rovnako príjemca hradí jeho poplatky a navyše hradí i prípadné poplatky sprostredkujúcich bánk
  • OUR = všetky poplatky hradí odosielateľ
  • BEN = všetky poplatky hradí príjemca

Ak ide o SEPA úhradu, poplatky sú vždy zdieľané – SHA.

5) Po uzatvorení obchodu Vám bude prostredníctvom e-mailu zaslané potvrdenie o uzatvorení obchodu – tzv. konfirmácia*.
Skontrolujte, prosím, správnosť všetkých údajov uvedených v zaslanej konfirmácii.
V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí nás ihneď kontaktujte na čísle: 0850 111 600.

6) Ak sú všetky údaje v poriadku, uhraďte požadovanú čiastku podľa platobných inštrukcií uvedených v konfirmácii.

7) Po obdržaní finančných prostriedkov na náš účet odošleme nasledujúci pracovný deň úhradu podľa dohodnutých parametrov. V prípade, že požadujete rýchlejšie spracovanie úhrady, je potrebné o tomto obchodníka informovať už pri uzatváraní obchodu a dohodnúť sa s ním, či je to v danom prípade uskutočniteľné. Budeme sa snažiť vyjsť vám maximálne v ústrety.

8) Nasledujúci pracovný deň po odoslaní prostriedkov na Vami zvolený účet Vám zašleme e-mailom potvrdzujúci doklad o tom, že obchod bol vysporiadaný.

*Konfirmáciu Vám odporúčame uschovať pre Vaše potreby.

AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností