Akcenta top

Odklon platieb

Pozor na podvodné konanie 

Podvodné konanie môže mať rôzne formy a neustále, vďaka novým technológiám, pribúdajú ďalšie. Z tohto dôvodu našich klientov upozorňujeme na nekalé konanie, v rámci ktorého dochádza k odklonu platieb.

Celý systém funguje tak, že páchateľovi sa podarí nabúrať sa do emailového účtu dodávateľa a v jeho mene informuje dotknutú spoločnosť (v tomto prípade nášho klienta) o zmene bankového spojenia slúžiaceho na úhrady dodávateľských faktúr. Dotknutá spoločnosť následne vykoná zmenu v platobných inštrukciách takéhoto obchodného partnera a úhrady sú následne poukazované v prospech podvrhnutého účtu. Dotknutá spoločnosť túto podvodnú činnosť zvyčajne odhalí až na základe urgencie dodávateľa vo väzbe na neuhradené faktúry.

Z tohto dôvodu odporúčame, aby si naši klienti radšej vždy overovali viacerými spôsobmi (iným emailovým kontaktom, telefonicky), či ich partner skutočne mení číslo svojho bankového spojenia a nejde o podvodné konanie tretej osoby.

AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností