Akcenta top

Kariéra

AKCENTA CZ a.s. ponúka príležitosť všetkým samostatným, komunikatívnym a reprezentatívnym osobnostiam, aby sa stali jej spolupracovníkmi. Radi by sme oslovili skúsených obchodníkov ale tiež kandidátov bez znalosti prostredia, ktorí majú záujem o prácu v oblasti bankového trhu a sú motivovaní dobrými obchodnými výsledkami.

Voľné pracovné miesta

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA SLOVENSKÁ REPUBLIKA

STAŇTE SA SÚČASŤOU SPOLOČNOSTI s viac ako 25-ročnou históriou, ktorá je špičkou v odbore devízových obchodov. Výnimočný rast a história našej spoločnosti vyžaduje výnimočných ľudí. K našim klientom patria najlepšie spoločnosti na trhu. Využite možnosť sebarealizácie na poli devízových obchodov.

AKÁ BUDE NÁPLŇ VAŠEJ PRÁCE?

 • Vyhľadávanie nových klientov
 • Vedenie obchodných stretnutí
 • Aktívna spoluúčasť na obchodovaní
 • Správa a rozvoj vlastného portfólia, budovanie vzťahov s klientmi
 • Aktívna účasť na raste pridanej hodnoty spoločnosti

AKÉ SÚ PREDPOKLADY ÚSPEŠNEJ SPOLUPRÁCE?

 • SŠ/VŠ vzdelanie (v prípade SŠ min. 1 rok praxe vo finančnej sfére)
 • Preukázateľné obchodné výsledky a skúsenosti v oblastiach pôsobenia spoločnosti Reprezentatívne vystupovanie a výborné komunikačné schopnosti
 • Vysoká orientácia na výsledky
 • Spoľahlivosť, zodpovednosť a samostatnosť
 • Vlastný ŽL a automobil

ČO VÁM PONÚKAME?

 • Maximálnu odbornú pomoc počas Vašej adaptácie
 • Atraktívny provízny systém, výšku odmeny ovplyvňujete Vaším výkonom
 • Mimoriadnu finančnú podporu za výkony v prvých mesiacoch spolupráce
 • Spoločenskú vážnosť a postavenie
 • V prípade úspešného zaškolenie je možné prevzatie existujúceho klientskeho kmeňa

 

Kontaktujte nás!

Ondřej Procházka, tel.: +420 731 643 904, e-mail: ondrej.prochazka@akcenta.eu
Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, Česká republika

Hradec Králové - AKCENTA CZ. Stabilná a najväčšia platobná inštitúcia v strednej Európe.
Informácie o spracovaní osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov potenciálnych zamestnancov/obchodných zástupcov podľa GDPR

Týmto si vás dovoľujeme informovať o spracovaní osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby spracovávaných spoločnosťou AKCENTA CZ a.s., so sídlom Praha 1, Salvátorská 913/8, PSČ 110 00, Česká republika, kontaktná adresa Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, Česká republika, tel.: +420 498 777 770, e-mail: info@akcenta.eu (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“). Takisto vás chceme informovať o vašich právach súvisiacich s týmto spracovaním.

Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracovávať vaše osobné údaje uvedené v životopise a motivačnom liste s cieľom vykonania výberu z uchádzačov o pracovné miesto. Vaše údaje nie sú odovzdávané tretím stranám a sú vymazané 3 mesiace po skončení výberového konania.

Vaše práva

Máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo na prenositeľnosť údajov. Máte tiež právo podať sťažnosť na dozornom úrade a v prípade podozrenia, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, máte právo požiadať prevádzkovateľa o vysvetlenie a o odstránenie vzniknutého stavu.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov

 • E-mailová adresa: dpo@akcenta.eu
 • Poštová adresa: AKCENTA CZ a.s., Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, Česká republika
 • Ďalšie kontaktné údaje nájdete tu: Ochrana osobných údajov
AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností