Akcenta top

Interné platobné účty

Interný platobný účet (IPÚ)
Interný platobný účet (IPÚ)
Interný platobný účet (IPÚ) je efektívny nástroj na vykonávanie odchádzajúcich a prichádzajúcich domácich a zahraničných úhrad a konverziu mien. Je vhodný predovšetkým pre tých klientov, ktorí prijímajú úhrady v cudzích menách od obchodných partnerov a zároveň im v cudzej mene úhrádzajú záväzky.
K čomu IPÚ slúži:
 • na odosielanie úhrad do zahraničia
 • na prijímanie zahraničných úhrad
 • na konverziu mien

Hlavné výhody využívania IPÚ:

 • Je možné mať otvorených až 18 IPÚ pre najpoužívanejšie meny.
 • Zriadime a vedieme ich pre Vás úplne zadarmo.
 • Jednoduchosť a spoľahlivosť – úhradu uskutočňujete pri zachovaní všetkých pravidiel platobného styku, teda obdobne ako pri využití účtu v banke. Výrazná finančná úspora pri obojstrannom zahraničnom platobnom styku - nízke alebo nulové poplatky za odchádzajúce a prichádzajúce úhrady.
 • Rýchlosť – úhrada môže byť uskutočnená už v priebehu niekoľkých minút.
 • IPÚ je možné ovládať pomocou aplikácie On-line Broker (OLB). Môžete jednoducho zadávať úhrady cez internet z ktoréhokoľvek miesta a súčasne máte neustály prehľad o všetkých Vašich transakciách a zostatkoch na IPÚ.
 • Maximálna miera bezpečnosti všetkých transakcií je samozrejmosťou!
Chcete sa dozvedieť viac o našich službách a produktoch?
Bratislava - AKCENTA CZ pôsobí na Slovensku od roku 2011
Popis služby
Súvisiace odkazy
Podrobné informácie o službe

Ako uskutočňovať úhrady cez IPÚ:

 • Jednoducho zadáte príkaz k úhrade cez internetovú platformu OLB, telefonicky alebo prostredníctvom formuláre.
 • Do príkazu k úhrade zadáte štandardné údaje pre bankové spojenie.
 • Odoslanie úhrady obchodným partnerom, ktorým ste už v IPÚ aspoň raz platili, je výrazne jednoduchšie - jedným kliknutím myšou.
 • Po zadaní úhrady budú prostriedky prevedené z Vášho IPÚ na účet príjemcu.
 • Pri úhrade z IPÚ sa u príjemcu úhrada zobrazí ako prichádzajúca od AKCENTY CZ, ale zároveň bude obsahovať Vašu úplnú identifikáciu, aby ju bolo možné správne identifikovať a priradiť.

Ukážka prijatej úhrady na účte Vášho obchodného partnera (vzhľad sa môže líšiť u každej banky):

ukazka_prichadzajucej_platby

Ako prijímať úhrady cez IPÚ:

Vašu prichádzajúcu úhradu efektívne realizujeme tak, aby bola čo najlacnejšia pre Vášho partnera a čo najrýchlejšia pre Vás. Preto je nevyhnutné postupovať nasledujúcim spôsobom:
 • Najprv je potrebné vyplniť jednoduchý formulár pre vystavenie bankového spojenia. Vyplnený dotazník nám zašlete emailom. Formulár môžete zadať aj cez internetovú platformu OLB ("Zadanie nového partnera pre prichádzajúce úhrady").
 • Formulár vyplníte pre každého obchodného partnera len raz, pri nasledujúcej prichádzajúcej úhrade sa už úhrada pripíše automaticky.
 • Váš obchodný partner pošle úhradu na účet AKCENTA CZ.
 • AKCENTA CZ prijatú úhradu pripíše na Váš IPÚ a Vy potom obdržíte avízo e-mailom a správou SMS s plnou informáciou o prijatej úhrade.
 • Na IPÚ uvidíte, kto bol odosielateľom úhrady. S pripísanými prostriedkami môžete okamžite disponovať.
 • Stav zostatkov je možné sledovať nepretržite prostredníctvom internetovej aplikácie OLB, kde môžete súčasne zadávať všetky Vaše príkazy k úhrade.

Zmena platobného účtu (Presun platobného účtu):

 • Zmena (presun) platobného účtu je proces, ktorý nasleduje po Vašom rozhodnutí previesť všetky alebo niektoré Vaše platobné aktivity od Vášho súčasného poskytovateľa platobných služieb k novému poskytovateľovi platobných služieb.
 • Žiadosť o zmenu (presun) platobného účtu sa podáva cez formulár Žiadosť o zmenu (Žiadosť o presun platobného účtu), prostredníctvom ktorého žiadate nového poskytovateľa o zahájenie procesu zmeny platobného účtu a splnomocňujete ho k vykonaniu činností v rozsahu uvedenom na tomto formulári.
 • V prípade, že máte záujem o túto službu, kontaktujte nás na našej infolinke 0850 606 011, kde Vám poskytneme podrobnejšie informácie.
 
Ak budete mať akúkoľvek otázku, zavolajte na našu infolinku na telefónnom čísle 0850 606 011, kde Vám Vaše zostatky radi oznámime.
 

Všeobecné podmienky a operácie na IPÚ:

 • IPÚ Vám zriadime automaticky pri uzatvorení Rámcovej zmluvy , ktorá stanoví podmienky a pravidlá, za ktorých je účet vedený.
 • IPÚ je vedený spoločnosťou AKCENTA CZ a.s. a operácie na IPÚ sú vykonávané len na základe inštrukcií klienta.
 • Pohyby na IPÚ sú evidované a klient pravidelne dostáva elektronický výpis zo svojho IPÚ.
 • Okamžitý zostatok máte k dispozícii pri prihlásení prostredníctvom internetovej aplikácie OLB, alebo Vám ho oznámime na infolinke 0850 606 011 po overení Vášho hesla k IPÚ, ktoré Vám je pridelené po spísaní Rámcovej zmluvy.
 • Poplatky za jednotlivé transakcie sú uvedené v „sadzobníku služieb“.
IPÚ slúži len na vyššie uvedené operácie a nenahradzuje tak bežný účet vedený v banke.
*AKCENTA CZ má otvorené účty v nasledujúcich krajinách a bankách. Prevod peňazí v rámci týchto bánk je pre Vás zadarmo a môžeme ho vykonať v priebehu minút.

Slovensko: Tatra banka

Česká republika: Česká spořitelna, FIO Banka, Komerční banka, MONETA Money Bank, Raiffeisenbank

Poľsko: Alior Bank SA, PEKAO SA, PKO BP, Santander Bank Polska SA, Bank Millennium SA, BNP Paribas Bank Polska SA, mBank SA

Maďarsko: OTP Bank, CIB Bank, MBH Bank, Raiffeisen Bank Zrt.

Rumunsko: Banca Comercială Română S.A., BRD Groupe Societe Generale, Raiffeisen Bank S.A.

AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností