Akcenta top

Informácie k PRIIPS

Nariadenie č. 1286/2014 o oznámení kľúčových informácií, ktoré sa týka štruktúrovaných retailových investičných produktov a poistných produktov s investičnou zložkou (ďalej len PRIIPs), prináša povinnosť poskytovať neprofesionálnym klientom (zákazníkom podľa MiFID)  oznámenie kľúčových informácií (ďalej len KID) pred poskytnutím služby s investičnou zložkou.

Každý KID je individuálny, obsahuje konkrétne informácie vzťahujúce sa na konkrétny produkt / typu obchodu s investičnou zložkou. AKCENTA nevytvára a neposkytuje KID-y pri dojednávaní termínových obchodov, ktoré sú dojednané na účel zaistenia. Na žiadosť klienta (zákazníka podľa MIFID) AKCENTA tieto špecifické informácie ku konkrétnemu typu obchodu klientovi poskytne.

AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností