Akcenta top

Desatoro bezpečnosti

Všeobecné bezpečnostné pravidlá pre používanie aplikácie Online Broker (OLB)

1. Aplikáciu OLB a všetky prístupové údaje používajte iba a výhradne Vy sami!

Tlačené podklady, ktoré ste od nás dostali, uschovajte na bezpečnom mieste. V prípade podozrenia z napadnutia alebo zneužitia Vášho účtu, prípadne vstupných dát k nemu kontaktujte našu Infolinku 0850 111 600 alebo el. adresu info@akcenta.eu.

2. Pravidlá pre prácu viacerých užívateľov na jednom počítači

Nedovoľte, aby sa iná osoba prihlasovala pod Vašim užívateľským menom. Mená a heslá neukladajte do verejne prístupných priečinkov. Pri podozrení na zneužitie vašich prihlasovacích údajov k Vašim účtom požiadajte AKCENTU CZ o ich zablokovanie. Chráňte svoje prihlasovacie meno a heslo - nikdy ich neprezrádzajte ďalšej osobe!

3. Pravidlá pre prácu v aplikácii Online Broker

Pred prihlásením zatvorte všetky ostatné okná prehliadača a prihlásený Broker spustite v novom okne. Odporúčame pravidelne inštalovať aktuálnu verziu opravných balíčkov k operačnému systému (tzv. Service Packs).

4. Pravidlá pre prácu s heslami

Heslo zásadne nezverejňujte a znemožnite jeho odpozorovanie pri zadávaní do počítača.

5. Pravidlá pre prácu s overovacím kódom

Overovací kód dostanete formou SMS správy na telefónne číslo, ktoré ste uviedli pri podpise zmluvy. Platnosť overovacieho kódu je 3 minúty. Platný overovací kód nikomu neprezrádzajte a nedovoľte, aby ho niekto mohol z Vášho telefónu prečítať alebo inak získať.

6. Pravidlá pre zabezpečenú komunikáciu

Používajte maximálnu mieru šifrovania vo Vašom prehliadači (128 bitové). Pri komunikácii prostredníctvom OLB používajte protokol TLS 1.0

7. Pravidlá pre nastavenie internetového prehliadača (napr. Internet Explorer)

Používajte vždy len najnovšie verzie prehliadačov. Zakážte ukladanie prihlasovacích hesiel v prehliadači (napr. Nástroje / Možnosti Internetu / Obsah / Automatické dokončovanie / Nastavenia, políčko "Užívateľské mená a heslá na formulároch" musí zostať nezaškrtnuté - pre IE 8).

8. Pravidlá pre používanie Vášho počítača

Zásadne neodporúčame inštaláciu programov a súborov z nedôveryhodných zdrojov (ide najmä o nelegálne SW a amatérske produkty). Tieto programy bývajú často spojené s aplikáciami, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť práce na Vašom počítači. Venujte zvýšenú pozornosť čítaniu e-mailov s prílohou, ktorá môže byť často napadnutá vírusom alebo malwarom. Používajte antivírusový program a pravidelne aktualizujte jeho databázy vírusov (aktualizovať databázy odporúčame min. raz týždenne). Chráňte svoj počítač osobným firewallom (týka sa najmä zariadení s verejnou IP adresou).

9. Dalšie odporúčané nastavenia internetového prehliadača

Verzie aktuálnych prehliadačov udržujte vždy aktuálne.
 
Podporované operačné systémy:
  • Windows 7 SP1 s aktualizáciami za 08/2015 a novšie verzie systému
  • OS X v10.9 "Mavericks" a novšie
  • UNIX/LINUX, verzia z roku 2015

Podporované prehliadače:

  • Microsoft Internet Explorer 11 s aktualizáciami za 08/2015 alebo novšie
  • Google Chrome, všetky verzie z roku 2015 a novšie
  • Firefox, všetky verzie z roku 2015 a novšie
  • Safari pro MaxOS X, všetky verzie z roku 2015 a novšie

10. Ďalšie odporúčania

Dôsledne overujte platnosť serverových certifikátov. Zvoľte si v prehliadači možnosť upozornenia na neplatné serverové certifikáty. Zvoľte si v prehliadači možnosť upozornenia na prechod zo zabezpečenej do nezabezpečenej oblasti. Nepoužívajte rozširujúce služby prehliadača. Pravidelne mažte dočasné súbory (Temporary Internet File).
AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností