Akcenta top

Často kladené otázky

Ako urobím zmenu / zrušenie emailu, hesla, telefónu, adresy alebo oprávnenej osoby?

Pre Vašu maximálnu bezpečnosť je potrebné podávať žiadosti o zmenu prostredníctvom vyplneného Formulára pre nahlásenie zmien, ktorý odošlete poštou alebo kuriérom na korešpondenčnú adresu AKCENTY CZ, Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové. Vyplnený formulár musí byť podpísaný osobou, ktorá je oprávnená konať za spoločnosť. Obratom po prijatí formulára uskutočníme požadované zmeny.

Ako pridám do svojej súčasnej Rámcovej zmluvy novú oprávnenú osobu?

Pre pridanie ďalšej oprávnenej osoby, prosím, kontaktujte nášho obchodného zástupcu alebo infolinku AKCENTA CZ tel: 0850 111 600 a dohodnite si termín schôdzky. Náš obchodný zástupca Vás navštívi za účelom podpisu Dodatku k rámcovej zmluve o poskytovaní platobných služieb alebo Dodatku k rámcovej zmluve o poskytovaní platobných a investičných služieb (k dispozícii TU).

Stratili ste heslo k Vášmu internému platobnému účtu?

Nové heslo Vám vygenerujeme a zašleme doporučene poštou na základe zaslanej žiadosti. Postupujte, prosím, ako v prípade žiadosti o uskutočnenie zmeny, teda vyplnením a zaslaním Formulára pre nahlásenie zmien.

Akým spôsobom zruším / znefunkčním bankový účet uvedený pri mojej Rámcovej zmluve?

Zrušenie bankového spojenia uskutočníte vyplnením a zaslaním Formulára pre nahlásenie zmien.

Akým spôsobom pridám nový bankový účet / bankové spojenie pre obchodovanie?

Ak chcete zadať nové bankové spojenie / účet, vyplňte, prosím, Formulár pre nové bankové spojenie klienta (k dispozícii TU). Formulár odošlete na korešpondenčnú adresu AKCENTY CZ, Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové. Vyplnený formulár musí byť podpísaný osobou, ktorá je oprávnená konať za spoločnosť. Obratom po prijatí formulára uskutočníme požadované zmeny.

Ako mám pridať / zmeniť partnera prostredníctvom OLB?

Ak chcete pridať partnera pre úhrady prostredníctvom OLB, postupujte priamo podľa pokynov v OLB alebo podľa mini-manuálu OLB. Prípadne kontaktujte našu infolinku, kde Vám s postupom zadania radi pomôžeme. Ak chcete zmeniť údaje Vášho aktuálneho partnera, zadajte, prosím, partnera znovu a do poznámky uveďte „zmena aktuálneho partnera“.

Ako môžem kontaktovať najbližšieho obchodného zástupcu AKCENTY v mojom regióne?

Ak sa o vás nestará žiadny z našich obchodných zástupcov, kontaktujte, prosím, našu infolinku tel: 0850 606 011, kde Vám odporučíme obchodného zástupcu, ktorý pôsobí vo Vašom regióne. Naši obchodní zástupcovia sú pripravení Vám pomôcť.

Môžem cez Vašu spoločnosť poslať úhradu do tzv. rizikových krajín – napr. do Iránu?

Spoločnosť AKCENTA CZ postupuje v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí úplne v súlade so zákonom č. 253/2008 Zb. o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu a v súlade so zákonom č. 69/2006 Zb., o uskutočňovaní medzinárodných sankcií. Spoločnosť preto nerealizuje finančné transakcie, ktoré smerujú do krajín s úplne nedostatočnými AML/CFT opatreniami. Medzi takéto krajiny patria KĽDR a Irán. Ďalšími rizikovými štátmi, kam spoločnosť nerealizuje finančné transakcie, sú Kuba , Mjanmarsko, Sýria, Sudán a Líbya. AKCENTA CZ plne rešpektuje odporúčania Finančného analytického úradu a venuje maximálnu obozretnosť pri vstupovaní do obchodných vzťahov a pri platobnom styku s osobami a finančnými inštitúciami z týchto krajín. Požiadavky klientov na uskutočnenie transakcií do týchto krajín spoločnosť na základe interných postupov zamieta. Podľa rovnakých pravidiel postupuje spoločnosť AKCENTA CZ voči všetkým ďalším subjektom, ktoré sú vedené v rámci EÚ ako rizikové alebo sú takto označené vládnymi inštitúciami apod.

Ako to je s poistením klientskych vkladov, je AKCENTA CZ poistená?

Na účty, ktoré má AKCENTA CZ ako platobná inštitúcia a obchodník s cennými papiermi v bankách a pobočiek zahraničných bánk, ktoré boli banke označené ako účty so zvláštnym režimom, sa vzťahuje poistenie z Fondu poistenia vkladov (FPV). Viac informácií nájdete v menu Regulácia.

Kde si overím platnosť Vašich povolení?

Licencie, ktoré nás oprávňujú k podnikaniu sú k dispozícii tu. Zoznam licencovaných subjektov nájdete tiež na internetových stránkach Českej národnej banky v sekcii Dohľad nad finančným trhom.

Ako môžem podať sťažnosť / reklamáciu?

Reklamáciu je možné podať písomne (poštou alebo prostredníctvom on-line formulára) v súlade s Reklamačným poriadkom AKCENTY CZ.

Ako je možné, že ponúkate lepšie kurzy než banky?

Výhodnejšie ceny sme schopní dosiahnuť špecializáciou na služby spojené so zahraničným platobným stykom a optimalizáciou nákladov na prevádzku. Naša ponuka je postavená na čo najefektívnejšej báze pri zachovaní všetkých bezpečnostných pravidiel.

Na Vašej úvodnej webovej stránke prezentujete informácie z devízového trhu. Môžem tieto informácie dostávať do svojej e-mailovej pošty?

Samozrejme môžete. Stačí zadať Vaše kontaktné informácie do on-line formulára - žiadosť o zasielanie správ, na základe ktorého Vás pridáme do zoznamu na pravidelné zasielanie vývoja kurzov a aktuálnych správ z trhu.

Ako s vami prebieha obchodovanie?

Aby sme mohli zahájiť spoluprácu, je potrebné uzavrieť Rámcovú zmluvu (viď. sekcia Ako obchodovať). Uzatváranie obchodu potom prebieha buď telefonicky s našimi obchodníkmi alebo elektronicky prostredníctvom on-line systému OLB. Podrobný postup telefonického obchodovania vo formáte PDF máte k dispozícii tu.
 
Viac informácií o obchodovaní cez internet máte k dispozícii v sekcii OLB.

Existujú nejaké limity na objem, ktorý môžem predať alebo na menu, ktorú môžem obchodovať?

Limity na objem nemáme, môžete vymeniť finančnú čiastku v akejkoľvek výške. Obchodujeme všetky štandardné meny, ktoré sú na našom trhu (CZK, USD, GBP, CHF, PLN, CAD, DKK, NOK, SEK, AUD, JPY, HUF, RUB, CNY, TRY, BGN). Samozrejme, vykonávame aj konverziu devíz bez parity EUR (napr. nákup CZK za USD apod.)

Čo je to SEPA/SEPA úhrada?

SEPA/SEPA úhrada je každá úhrada, ktorá spĺňa nasledujúce náležitosti:
 • úhrada v EUR v rámci EHP (EÚ+LICHT.+ISLAND+NÓRSKO)
 • musí obsahovať IBAN príjemcu
 • musí obsahovať SWIFT banky príjemcu
 • poplatky len s dispozíciou SHA
 • nesmie byť zvláštna požiadavka na spracovanie (napr. URGENT)

Ako je to s poplatkami, platím niečo za uskutočnenie výmeny devíz?

Za nákup alebo predaj devíz neplatíte žiadny poplatok, konverziu devíz pre Vás realizujeme úplne zadarmo. Súčasne Vám ponúkame výhodné poplatky za ostatné služby, množstvo z nich ponúkame taktiež úplne zadarmo. Presnejšie informácie o poplatkoch nájdete v Sadzobníku služieb.

Ako zistím, do ktorej banky Vám mám financie poslať? Máte niekoľko bánk.

Väčšie množstvo bánk nám umožňuje ponúknuť Vám lepší servis. Prevod v rámci týchto bánk (Tatra banka, FIO banka) Vás nezaťažuje poplatkami. Pri uzatváraní každého konkrétneho obchodu dostanete od nášho obchodného oddelenia pokyn, ktorý je uvedený v rámčeku na konfirmácii konkrétneho obchodu, do akej banky a na aké číslo účtu máte finančné prostriedky poslať.

Prečo musím platiť prvý? Akú mám záruku, že mi peniaze prevediete naspäť?

AKCENTA CZ je pod dohľadom Českej národnej banky a v žiadnom prípade si nemôžeme dovoliť akékoľvek podvodné konanie. Klienti majú vždy istotu, že im bude poskytnutá požadovaná platobná služba. Celý proces je nastavený úplne štandardne a chráni pred podvodným konaním klientov i spoločnosť AKCENTA CZ. Účty, na ktorých sa finančné prostriedky z jednotlivých obchodov zhromažďujú, podliehajú zvláštnemu režimu a nie sú prepojené s majetkom spoločnosti.

Ako celý obchod prebieha?

Na základe Vášho telefonátu, v ktorom si s obchodníkom dohodnete kurz a parametre obchodu, dostanete obratom „Konfirmáciu platobnej transakcie s konverziou mien“ potvrdzujúcu dohodnutý obchod. Na Konfirmácii je uvedené číslo účtu a variabilný symbol, na ktoré máte finančné prostriedky previesť. Po zadaní Pokynu na devízovú platobnú transakciu z Vašej strany a pripísaní  prostriedkov na určený účet dôjde k vyrovnaniu obchodu zo strany AKCENTA CZ a.s., tj. k prevodu prostriedkov na Váš účet alebo na účet Vášho partnera, ktorého ste určili v Pokyne. Podrobný návod nájdete tu.

Za naše vývozy dostávame doláre zo zahraničia a zároveň iným dodávateľom platíme v dolároch. Môžeme využiť Vaše lacné poplatky za prevody do zahraničia?

Samozrejme môžete. Pre tieto prípady Vám ponúkame službu Interný platobný účet (IPÚ). Doláre si môžete nechať posielať od Vašich partnerov na Váš IPÚ. Potom ich Príkazom na úhradu z IPÚ môžete poslať ďalej Vašim partnerom. Interné platobné účty slúžia na devízové prevody, nenahrádzajú bankový účet, ale pomocou IPÚ môžete využívať výhody lacného platobného styku, ktorý AKCENTA CZ a.s. ponúka. Viac informácií o službe IPÚ Vám oznámime na telefónom čísle: 0850 606 011.

Čo je to urgentná úhrada?

Urgentná úhrada je tzv. zrýchlená zahraničná úhrada, tzn. úhrada, ktorá odchádza z banky platiteľa s termínom splatnosti (valutou) D+0 (v deň podania Pokynu k odchádzajúcej devízovej platobnej transakcii). Pripísanie úhrady v banke príjemcu záleží na valutárnom dátume príslušnej banky. Pokyn k odchádzajúcej devízovej platobnej transakcii je potrebné podať pri platibách v EUR, USD, GBP a CAD do 13:30 hod; ostatné meny do 9:30 hod. Podmienkou úhrady je predchádzajúce pripísanie finančných prostriedkov na účet AKCENTA CZ.

Čo je to expresná úhrada?

Expresná úhrada je tzv. zrýchlená domáca úhrada v EUR, tzn., že úhrada je v banke príjemcu pripísaná valutou D+0 (v deň podania Pokynu k expresnej úhradee). Pokyn k odchádzajúcej platobnej transakcii je potrebné podať do 11:30 hod. Podmienkou úhrady je predchádzajúce pripísanie finančných prostriedkov na účet AKCENTA CZ.

Aký čas má AKCENTA CZ na spracovanie úhrad?

Časy pre spracovanie úhrad u AKCENTA CZ:

 • SEPA / SEPA úhrada – do 17:00 hod
 • Urgentné úhrady v EUR, USD, GBP a CAD – do 13:30 hod
 • Odchádzajúce úhrady v EUR, GBP, CAD a CHF – do 16:00 hod
 • Odchádzajúce úhrady v USD – do 15:00 hod
 • Ostatné odchádzajúce úhrady – do 16:00 hod
 • Expresná úhrada v CZK a PLN – do 12:00 hod

Platí v prípade obchodov uzatvorených D+0.

Podmienkou je predchádzajúce pripísanie peňazí na účet AKCENTA CZ.

Čo sú exotické meny?

Exotické meny sú tie, ktoré nie sú bežne obchodované na medzibankovom trhu a majú malú likviditu (VND, INR, BHD…). V týchto menách je možné vykonávať len odchádzajúce úhrady.

Čo to znamená IBAN?

International Bank Account Number (IBAN) je medzinárodné číslo bankového účtu umožňujúce uskutočňovať úhrady do a zo zahraničia. Je definované štandardom ISO 13616 . Skladá sa z národného čísla + medzinárodného kódu. V EÚ toto číslo umožňuje rovnaký princíp úhrad ako prevod EUR na Slovensku a pre krajiny EÚ je od 1.1.2003 povinné tento IBAN kód používať.
 
Zloženie čísla:
Vlastné číslo: max. 16 znakov napr. 19-123456789, Číslo banky: kód banky, napr. 0100, Kontrolné číslo: z dôvodu bezpečnosti, napr. AA, Kód krajiny: kód podľa ISO, napr. CZ.
 
Celé číslo môže mať až 34 znakov, ČR používa max. 24 znakov.
 
Príklad kódu IBAN: CZAA01000000190123456789
 
 

Prijíma AKCENTA CZ na svoje účty vklady v hotovosti? / Vklad hotovosti na účet AKCENTA CZ

Radi by sme Vás upozornili, že ak sa rozhodnete pri realizácii obchodu vložiť peniaze v hotovosti priamo na účty AKCENTY CZ, môžu jednotlivé banky v Českej republike po Vás požadovať vyplnenie formulárov, ktoré dokladajú pôvod vkladaných finančných prostriedkov (napríklad Čestné prehlásenie o pôvode finančných prostriedkov), či doloženie ďalších dokladov (faktúry, zmluvy, príjmové doklady atď.). Pravidlá sa môžu u jednotlivých bánk líšiť a AKCENTA CZ na toto nemá žiaden vplyv. Potrebné formuláre Vám tiež poskytne daná banka.

Na bezhotovostné prevody sa tento postup nevzťahuje.

Prečo musím mať LEI a na čo slúži?

Povinnosť mať LEI vyplýva z nariadenia EMIR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych zmluvných stranách a archívoch obchodných údajov). EMIR ukladá povinnosť všetkým finančným aj nefinančným protistranám oznamovať uzatvorenie obchodov so všetkými derivátmi a ich prípadných zmenách registrom obchodných údajov (ROU). Hlásenie je nutné podať najneskôr v obchodný deň nasledujúci po uzatvorení derivátu. Na realizáciu oznamovania je nevyhnutné, aby každá právnická osoba mala pridelený tzv. LEI, ktorý identifikuje daný subjekt. Ide o jednoznačný 20 miestny alfanumerický identifikátor právnickej osoby, ktorý umožňuje správne hlásenie (report) obchodov s derivátmi. Je pridelený podľa štandardu ISO 17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)". Jeden LEI môže mať pridelený len jedna právnická osoba, a to celosvetovo.
 
Ďalšie podrobné informácie o LEI.
 
Akékoľvek ďalšie otázky Vám radi zodpovieme na našej infolinke na telefónnom čísle 0850 606 011 alebo prostredníctvom e-mailu info@akcenta.eu.
AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností