Avízo

  Poskytnutie limitu na základe limitu udeleného pre Avízo

  Vďaka využitiu Avíza sme schopní obchod po jeho uzavretí vyrovnať ešte rýchlejšie - nečakáme, kým klient pripíše platbu na účet.

  Výrazne sa tým zrýchľuje zúčtovanie platieb medzi účtami klienta a účtami AKCENTY CZ v prípadoch, keď účty nie sú vedené v rovnakej banke.

  S jeho použitím sa lehota na pripísanie finančných prostriedkov na vlastné bankové účty klientov aj na účty zahraničných obchodných partnerov skracuje spravidla o jeden pracovný deň.

  Príklad: Klient má účty v banke, v ktorej AKCENTA CZ nemá účty. Klient chce konvertovať a vyplatiť peniaze svojmu nemeckému obchodnému partnerovi. Bez použitia Aviza by klient zo svojho účtu z tejto banky poslal CZK na jeden z českých účtov AKCENTY CZ a až po pripísaní na tento účet by sa uskutočnila konverzia a zahraničná platba. Pri použití produktu Avízo klient len odošle elektronický doklad o tom, že vykonal platbu zo svojho účtu v danej banke na účet AKCENTY CZ a v tom momente je už zahraničná platba zaúčtovaná a vykonaná. Nečakáme teda na samotné pripísanie finančných prostriedkov, stačí nám vopred pripravený doklad z elektronického bankovníctva, že platba je zrealizovaná.

  Aby sa zabezpečilo, že platba sa uskutoční v čo najkratšom čase, musia sa dodržiavať maximálne časy na zadanie platby (tzv. Cut of Time, CoT).

  Pre využívanie produktu Avíza je potrebné, aby mal klient nastavený Avízo Limit od AKCENTY CZ, ktorý jasne definuje maximálny objem všetkých obchodov otvorených v režime Avízo.

  Limit na Avízo

  • Na základe finančných a nefinančných kritérií je klientovi pridelený alebo nepridelený limit na Avízo.

  Podmienky pre stanovenie limitu na Avízo:

  Poplatky spojené s používaním produktu Avízo:

  • Poplatok za použitie limitu pre Avízo - pozri platný sadzobník alebo individuálny cenový program.
  • V prípade nepripísania sumy na účet (splnením záväzku limitu poskytnutého na základe Avíza) do 5. pracovného dňa je vymeraný denný sankčný úrok vo výške 0,07 % odo dňa uplynutia lehoty do úplného zaplatenia záväzku.

  Príklad konkrétneho modelu - kupujúci

  • Klient - kupujúci v mene EUR uzavrie v pracovný deň o 10:00 hod. s AKCENTOU CZ (ďalej len "ACZ") nasledujúci devízový obchod:
  • EUR nákup 20.000,- / CZK predaj 520.000,- / s individuálnym výmenným kurzom 26 EUR/CZK / so zúčtovaním D+0 / klient chce nakúpené EUR smerovať na svoj účet v ČSOB
  • V ten istý deň o 10:20 hod. klient zadá platobný príkaz v sume 520.000,- CZK z CZK účtu v ČSOB na CZK účet ACZ v Komerční banke.
  • ACZ obdrží od klienta dohodnutý doklad (potvrdenie) o úhrade do 11:00 hod.
  • ACZ zašle zakúpené eurá bezprostredne po 11:00 hod. na účet vopred určený klientom
  • Klient si v popoludňajších hodinách vyberie od ACZ na svoj eurový účet 20.000,- EUR
  • ACZ inkasuje od klienta v priebehu popoludnia 520.000,- Kč a obchod je kompletne vyrovnaný - celá operácia sa tak skráti o jeden pracovný deň.

  Príklad konkrétneho modelu - predávajúci

  • Klient - predávajúci v mene EUR uzavrie v pracovný deň o 9:30 hod. s AKCENTA CZ (ďalej len ACZ) nasledujúci devízový obchod:
  • EUR predaj 50.000,- / CZK nákup 1.299.000,- / s individuálnym výmenným kurzom 25,98 EUR/CZK / s vyrovnaním D+0 / klient chce nakúpené CZK smerovať na svoj účet v ČSOB
  • V ten istý deň o 9:50 hod. klient zadá prevodný príkaz na 50.000,- EUR z eurového účtu v ČSOB na eurový účet ACZ v Raiffeisenbank.
  • ACZ dostane od klienta dohodnutý doklad (potvrdenie) o úhrade do 10:30 hod,
  • bezprostredne po 10:30 hod. odošle ACZ nakúpené koruny expresne na účet vopred určený klientom
  • V popoludňajších hodinách si klient vyberie od ACZ na svoj korunový účet v ČSOB 1.299.000,-
  • ACZ počas nasledujúceho dopoludnia inkasuje od klienta 50.000,- EUR a obchod je kompletne vyrovnaný - celá operácia je tak pre klienta skrátená o jeden pracovný deň.

  Je dôležité dodržiavať časy uzávierky, aby sa platby uskutočnili v ten istý deň. Tieto sú uvedené TU.