Čo je forward s kĺzavou dobou splatnosti?

  So spoločnosťou Akcenta môžete štandardne zabezpečiť svoju spoločnosť proti kurzovému riziku až na 1 rok dopredu. Každému klientovi pripravíme ponuku na mieru.

  Forward s kĺzavou dobou splatnosti vychádza z rovnakých princípov ako forward, tzn. presne definovaná čiastka je zaistená fixným kurzom len s rozdielom variabilného termínu splatnosti.

  Dopredu stanovený deň vysporiadania forwardu je nahradený trojtýždňovým intervalom (1 týždeň pred a 2 týždne po splatnosti), pričom v tomto časovom pásme môže byť zmena uskutočnená v ľubovoľný pracovný deň jednou transakciou za vopred zjednaný kurz. Tento nástroj tiež umožňuje firmám lepšie využiť pevný kurz pri kalkuláciách vo svojom finančnom plánovaní.

  Image

  Aké sú výhody forwardu?

  Ak má klient ťažkosti s odhadom budúcej splatnosti prichádzajúcich platieb alebo záväzkov, môže byť pre neho vhodný forward s kĺzavou dobou splatnosti.

  Tento nástroj tiež umožňuje firmám lepšie využívať pevné menové kurzy vo svojich výpočtoch finančného plánovania a zároveň ponúka určitú flexibilitu v časovaní. Za uzatvorenie forwardu s kĺzavou dobou splatnostineúčtujeme žiadne poplatky.

  Príklad forwardového obchodu

  Klient nakúpil 30. 6. od dodávateľa tovar v hodnote 100 000 EUR s dodaním za 3 mesiace. Zároveň nepozná presný dátum realizácie platby za tento tovar a nechce byť vystavený riziku pohybu výmenných kurzov. Klient 30. 6. uzavrie forwardový kurz s obdobím vysporiadania od 26. 9. do 14. 10., a v tomto intervale ktorýkoľvek ľubovoľný pracovný deň, najneskôr 14. 10., nakúpi eurá.

  KlientDodanieČiastkaZúčtovanie

  Importér

  za 3 mesiace

  100 000 EUR

  od 26. 9. do 14. 10.

  V prípade, že vás tento produkt zaujal a myslíte si, že by ste ho využili ako výhodný nástroj k obmedzeniu rizík súvisiacich s vašou podnikateľskou činnosťou, neváhajte kontaktovať dealingové pracovisko spoločnosti AKCENTA CZ.

  Image

  Aké sú podmienky na uzatvorenie forwardu?

  • Uzatvorenie Rámcovej zmluvy.
  • Splnenie zákonných povinností (pridelenie kódu LEI).
  • Zloženie finančných prostriedkov alebo stanovenie/získanie Dealing limitu.
  • Minimálna čiastka pre jeden obchod je 10 000 EUR alebo jej ekvivalent v inej mene.
  • Zaujíma vás viac? Prečítajte si ďalšie podmienky.

  Pri uzatváraní termínových kontraktov je klient vystavený určitým typom rizík (trhové riziko - menové a úrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy závisí od účelu a použitia forwardu.

  Naše kurzy

  Mena

  Nákup

  Predaj

  Zobrazené hodnoty sú len orientačné, za účelom zistenia aktuálneho kurzu volajte na telefónne číslo: 0850 111 600. Aktuálne kurzy môžete kedykoľvek zistiť na Online Broker.