Čo je amortizačný forward?

  So spoločnosťou Akcenta môžete štandardne zabezpečiť svoju firmu proti kurzovému riziku až na 1 rok dopredu. Každému klientovi pripravíme ponuku na mieru.

  Pri uzatvorení vychádza amortizačný forward z podobných podmienok ako štandardný forward a je využiteľný v tých prípadoch, keď býva ťažké vopred stanoviť presný termín splatnosti a objem jednotlivých transakcií.

  V priebehu dohodnutého obdobia je možné kedykoľvek realizovať konverziu za vopred zjednaný kurz, avšak jednotlivé konverzie nemusia byť dopredu špecifikované, môžu prebiehať v ľubovoľný pracovný deň v danom období a v ľubovoľnej čiastke až do celkovej výšky dojednaného amortizačného forwardu.

  Aké sú výhody amortizačného forwardu?

  Všetky čerpania počas trvania amortizačného forwardu až do splatnosti sú za pôvodne dohodnutý forwardový kurz a bez dodatočných nákladov. V prípade, že sa nečerpá celá suma amortizačného forwardu, je možné uzatvoriť swap, ktorý odloží čerpanie na vhodnú dobu. Pri použití swapu ako dodatočného nástroja musí klient zohľadniť náklady na rozdiel výmenných kurzov upravených o swapové body.

  Ak má klient ťažkosti s odhadom načasovania a výšky budúcich splatností prichádzajúcich platieb alebo záväzkov, môže byť vhodné použiť amortizačný forward. V takom prípade tento nástroj poskytuje klientovi maximálnu flexibilitu a zároveň istotu pevného výmenného kurzu. Tento nástroj tiež umožňuje spoločnostiam lepšie využiť pevný kurz pri výpočtoch finančného plánovania. Za uzatvorenie amortizačného forwardu neúčtujeme žiadne poplatky.

  Príklad forwardového obchodu

  Klient exportér:

  Klient očekává úhrady od zahraničních firem, které mu mají do 12 měsíců, tj. do 31. 12. zaplatit za odebrané zboží celkem 500.000 EUR. Uzavře forwardový obchod, který klientovi dává dopředu jistotu měnového kurzu, za který budou až do 31. 12. všechny měnové konverze realizovány (forwardový měnový kurz).

  DÁTUM PRIJATEJ PLATBY 31.3.30.6. 30.9.31.12.

  dojednaý kurz

  23,700

  23,700

  23,700

  23,700

  skutočný kurz

  23,850

  23,750

  23,600

  23,650

  prijatá platba

  100 000

  125 000

  150 000

  125 000

  rozdiel v obchode [v CZK]

  -15 000

  -6 250

  15 000

  6 250

  V prípade, že vás tento produkt zaujal a myslíte si, že by ste ho využili ako výhodný nástroj k obmedzeniu rizík súvisiacich s vašou podnikateľskou činnosťou, neváhajte kontaktovať dealingové pracovisko spoločnosti AKCENTA CZ.

  Aké sú podmienky na uzatvorenie forwardu?

  • Uzatvorenie Rámcovej zmluvy.
  • Splnenie zákonných povinností (pridelenie kódu LEI).
  • Zloženie finančných prostriedkov alebo stanovenie/získanie Dealing limitu.
  • Minimálna čiastka pre jeden obchod je 30 000 EUR alebo jej ekvivalent v inej mene.
  • Zaujíma vás viac? Prečítajte si ďalšie podmienky.

  Pri uzatváraní termínových kontraktov je klient vystavený určitým typom rizík (trhové riziko - menové a úrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy závisí od účelu a použitia forwardu.

  Naše kurzy

  Mena

  Nákup

  Predaj

  Zobrazené hodnoty sú len orientačné, za účelom zistenia aktuálneho kurzu volajte na telefónne číslo: 0850 111 600. Aktuálne kurzy môžete kedykoľvek zistiť na Online Broker.