Akcenta top

Forward s kĺzavou dobou splatnosti

Ak importér či exportér ťažko odhaduje budúcu splatnosť inkás či záväzkov, môže využiť zaistenie prostredníctvom forwardu s kĺzavou dobou splatnosti.
Forward s kĺzavou dobou splatnosti vychádza z rovnakých princípov ako forward, tzn. presne definovaná čiastka je zaistená fixným kurzom len s rozdielom variabilného termínu splatnosti. Dopredu stanovený deň vysporiadania forwardu je nahradený trojtýždňovým intervalom (1 týždeň pred a 2 týždne po splatnosti), pričom v tomto časovom pásme môže byť zmena uskutočnená v ľubovoľný pracovný deň jednou transakciou za vopred zjednaný kurz.
Tento nástroj tiež umožňuje firmám lepšie využiť pevný kurz pri kalkuláciách vo svojom finančnom plánovaní.

PRÍKLAD
Klient importér:
Klient nakúpil 30. 6. od dodávateľa tovar v hodnote 100.000 EUR s dodaním za 3 mesiace. Zároveň nepozná presný dátum realizácie platby za tento tovar a nechce byť vystavený riziku pohybu výmenných kurzov. Klient 30. 6. uzavrie forwardový kurz s obdobím vysporiadania od 26. 9. do 14. 10., a v tomto intervale ktorýkoľvek ľubovoľný pracovný deň, najneskôr 14. 10., nakúpi eurá.
 
Uzatvorením zaisťovacích operácií vzniká všetkým subjektom poskytujúcim tieto služby angažovanosť voči protistrane týchto obchodov. Táto angažovanosť je krytá týmito spôsobmi:
  • Blokáciou peňažných prostriedkov klienta.
  • Dealing limitom.
  • Dealing limitom zaisteným zmenkou.
V prípade, že vás tento produkt zaujal a domnievate se, že by ste ho využili ako výhodný nástroj k obmedzeniu rizík súvisiacich s Vašou podnikateľskou činnosťou, neváhajte kontaktovať dealingové pracovisko spoločnosti AKCENTA CZ.
Chcete sa dozvedieť viac o našich službách a produktoch?
Budapešť - AKCENTA CZ pôsobí v Maďarsku od roku 2011
Súvisiace odkazy
Podrobné informácie o službe
 
AKCENTA CZ a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo ušlý zisk spôsobené akýmkoľvek osobám použitím informácií a údajov obsiahnutých na tejto webovej stránke alebo v marketingovom materiáli spoločnosti. AKCENTA CZ a.s. upozorňuje, že uzavretie termínových obchodov uvedených na tejto webovej stránke či marketingovom materiáli zahŕňa riziká, s ktorými je klient povinný sa v čo najširšej miere oboznámiť, porozumieť im, zvážiť ich a prípadne si vyžiadať ďalšie informácie. Podrobnejšie informácie o rizikách týkajúcich sa termínových obchodov sú uvedené na webovej stránke AKCENTA CZ a.s.: Vybraná riziká spojené s uzatváraním termínových obchodov. Informácie o rizikách tiež poskytnú zamestnanci spoločnosti AKCENTA CZ a.s.
AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností