Akcenta top

RUB (ruský rubeľ)

Povinné platobné inštrukcie – RUB úhrady

Doplňujúce povinné platobné inštrukcie pre odchádzajúce úhrady v RUB

Pre úhrady zahraničných platieb v RUB je potrebné uviesť, okrem povinných platobných inštrukcií (názov účtu prijímateľa, číslo účtu prijímateľa a SWIFT – BIC kód banky prijímateľa), aj doplňujúce platobné inštrukcie, ktoré zahŕňajú:

   1. INN kód – ide o identifikačné číslo pre daňové účely, ak je príjemcom fyzická osoba, nie je INN číslo potrebné,
   2. BIK kód (národný číselný identifikačný kód) + číslo účtu v banke prijímateľa, ktoré je vedené v ruskej centrálnej banke – korešpondenčný účet,
   3. VO kód – označuje účel úhrady (ruský platobný titul),
   4. Slovný popis dôvodu úhrady (ideálne v anglickom jazyku),
   5. Informácie o dani z pridanej hodnoty „VAT“, „NO VAT“ (s daňou, bez dane).

Tieto platobné inštrukcie je Vám povinný poskytnúť prijímateľ RUB úhrady, bez nich nie je možné úhradu zo strany banky spracovať.

Platobné inštrukcie potrebné k úhrade RUB na účet Akcenty v Raiffeisenbank z inej banky:

V prípade, že klient potrebuje poslať RUB na účet AKCENTY CZ, je potrebné uviesť nasledujúce platobné inštrukcie, ktoré sa zvyčajne uvádzajú V detaile úhrady.

 Názov účtu                                                                                        AKCENTA CZ a.s. 
 č.ú. prijímateľa – účet Akcenty vedený v RB CZ44 5500 0000 0051 7001 4643
 SWIFT RZBCCZPP
 VO kód (viď príloha) + slovný popis dôvodu úhrady napr.: 02020 konverzia mien
 Informácie o dani NO VAT
 INN kód nie je potrebné uvádzať
AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
42.000
klientov
20
viac ako
rokov skúseností
Používaním tohoto webu súhlasíte s ukladaním a používaním súborov cookies. Viac o ochrane osobných údajov.