Akcenta top

Zahraniční obchod - únor 2015

Zahraniční obchod - únor 2015

Podobně jako v lednu, i v únoru se do souhrnné bilance pozitivně odrazila nižší cena ropy a z ní odvozených produktů. V únoru tak byl díky levné ropě schodek bilance minerálních paliv nejnižší od roku 2009. Ještě loni v únoru byl přitom tento schodek téměř dvojnásobný.

Zahraniční obchod vykazuje na začátku letošního roku příznivé výsledky, ačkoliv meziroční přírůstky vývozu i dovozu nevykazují dvouciferné hodnoty jako před rokem. V únoru byla bilance zahraničního obchodu v národním pojetí přebytková ve výši 18,01 mld. korun, což oproti loňskému únoru znamenalo zvýšení o 3,2 mld. korun. Objem vývozu vzrostl meziročně o 7,5 % na 271,1 mld. korun a objem dovozu o 6,7 % na 253,1 mld. korun.

Podobně jako v lednu, i v únoru se do souhrnné bilance pozitivně odrazila nižší cena ropy a z ní odvozených produktů. Letos v lednu došlo k meziročnímu snížení bilance minerálních paliv o 7,2 mld. korun a v únoru o 5,9 mld. korun na – 8 mld. korun. V únoru tak byl díky levné ropě schodek bilance minerálních paliv nejnižší od roku 2009. Ještě loni v únoru byl přitom tento schodek téměř dvojnásobný.

V únoru došlo rovněž ke zvýšení přebytku bilance strojů a dopravních prostředků o 1,5 mld. na 36,8 mld. korun. Naopak došlo ke zhoršení bilance polotovarů a materiálů o 2,1 mld. korun a průmyslového spotřebního zboží o 2,6 mld. korun.

Nižší obchodní aktivita mezi Českou republikou a Ruskou federací pokračovala i v únoru. Objem vývozu do Ruska meziročně poklesl o 38 % na 5,1 mld. korun a objem dovozu i díky levnější ropě poklesl o 21 % na 7,6 mld. korun. Saldo obchodní bilance s Ruskem tak měla Česká republika schodkové ve výši 2,5 mld. korun. Ochlazení obchodní výměny s Ruskem by však měl i nadále kompenzovat vývoz na západní trhy. Díky oživení evropské ekonomiky tak počítám se slušným růstem objemu vývozu i nadcházející měsíce.

AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností