Akcenta top

Zahraničný obchod – máj 2013

Zahraničný obchod – máj 2013

Výsledok májovej štatistiky zahraničného obchodu mierne sklamal. Vývoz v medziročnom porovnaní klesol o 0,8 % a dovoz o 3,7 %. Obchodná bilancia je i naďalej silne prebytková s kladným májovým saldom vo výške 28,8 mld. korún. Z prvých piatich mesiacov tohto roku bol objem vývozu medziročne vyšší iba raz a to v apríli. Podobne je tomu i u dovozu.

V máji medziročne poklesol celkový vývoz strojov a dopravných prostriedkov o 3,6 % a dovoz o plných 6,4 %. Poklesol i dovoz minerálnych palív, konkrétne o 12,5 %. Na druhej strane dovoz ropy vzrástol o 10,4 %. Z teritoriálneho pohľadu skončila bilancia zahraničného obchodu so zemami EÚ prebytkom vo výške 56,4 mld. korún. So štátmi mimo EÚ bola májová bilancia záporná vo výške 26,7 mld. korún.

Súhrnne je možné konštatovať, že májové dáta o vývoze a dovoze zaostali za očakávaním. Apríl tak zostáva lastovičkou a máj odhaľuje skutočnú tvár stavu v zahraničnom obchode. Výhľad na ďalšie mesiaca síce zostáva mierne optimistický, i tak je ale nutné zostať nohami pevne na zemi a nečakať zázraky. Podľa predstihových ukazovateľov sa síce situácia na zahraničných trhoch zlepšuje, avšak iba veľmi pomaly. Okrem toho z kľúčovej ekonomiky, Nemecka, prichádzajú zmiešané signály. V druhej polovici tohto roku tak je možné síce počítať s oživením u vývozov i dovozov, ktoré však bude veľmi krehké. Pomáhať by v tomto smere mal i slabší výmenný kurz koruny k euru.

Miroslav Novák

analytik spoločnosti AKCENTA

miroslav.novak@akcenta.eu

zahranicny obchod – maj 2013

Zdroj: Český štatistický úrad, AKCENTA

AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
46.000
klientov
20
viac ako
rokov skúseností