Akcenta top

Zahraniční obchod - červenec 2015

Zahraniční obchod - červenec 2015

Druhý důvod má trvalejší charakter a do čísel o zahraničním obchodě se bude promítat i v dalších měsících. Je jím rychlejší růst dovozu, který snižuje přebytek obchodní bilance! V červenci dovoz rostl rychleji již pátým měsícem v řadě. Z teritoriálního členění lze tuto skutečnost ukázat následovně – růst vývozu do zemí Evropské unie roste letos pomaleji než dovoz z mimoevropských zemí!

Červencová čísla ze zahraničního obchodu na první pohled příliš přesvědčivá nejsou. Objem vývozu meziročně vzrostl jen o 2,4 % a objem dovozu o 4,0 %. Přebytek obchodní bilance činil pouhých 6,8 mld. korun a byl jednoznačně nejnižší v letošním roce. A to navzdory poklesu cen ropy, když se deficit u minerálních paliv meziročně snížil o 3,5 mld. korun.

Kde tedy hledat důvody lehce slabších červencových čísel? V případě meziročního růstu exportu a importu připadá část viny na nižší počet pracovních dnů. Letošní červenec měl o jeden pracovní den méně. Druhý důvod má trvalejší charakter a do čísel o zahraničním obchodě se bude promítat i v dalších měsících. Je jím rychlejší růst dovozu, který snižuje přebytek obchodní bilance! V červenci dovoz rostl rychleji již pátým měsícem v řadě. Z teritoriálního členění lze tuto skutečnost ukázat následovně – růst vývozu do zemí Evropské unie roste letos pomaleji než dovoz z mimoevropských zemí!

Rychlejší růst dovozu a mírně slabší přebytek zahraničního obchodu tak lze chápat jako daň za silný růst domácí ekonomiky. To se odráží i do vyšší poptávky po zahraničním zboží. I nadále však můžeme počítat s přebytkem obchodní bilance, který bude letos opět rekordní.

AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností