Akcenta top

Zahraniční obchod - červen 2015

Zahraniční obchod - červen 2015

Naprosto klíčovou položkou vývozu jsou stroje a dopravní prostředky, které v červnu tvořily přes 52 % veškerého vývozu. Výsadní postavení v tomto směru zaujímá vývoz silničních vozidel, který činí přes 20 % veškerého vývozu a tento poměr se navíc zvyšuje. Vzhledem k tomu, že je výroba automobilů cyklické odvětví, tak do budoucna vysoká závislost na automobilech může pro Česko představovat nebezpečí poklesu vývozu v případě, že se evropská poptávka po automobilech sníží.

Červen byl ve znamení dvouciferného růstu vývozu i dovozu a silně přebytkové obchodní bilance. Konkrétně objem vývozu vzrostl o 11,0 % a objem dovozu o 11,7 %. Obchodní bilance byla kladná ve výši 17,8 mld. korun. V první polovině letošního roku bylo vyvezeno zboží v souhrnné hodnotě 1,68 biliónu korun a dovozeno zboží za 1,58 biliónu korun. Obchodní bilance byla tak za prvních šest měsíců roku přebytková ve výši 106,6 mld. korun, což je meziročně o 5 mld. korun více.

Naprosto klíčovou položkou vývozu jsou stroje a dopravní prostředky, které v červnu tvořily přes 52 % veškerého vývozu. Výsadní postavení v tomto směru zaujímá vývoz silničních vozidel, který činí přes 20 % veškerého vývozu a tento poměr se navíc zvyšuje. Vzhledem k tomu, že je výroba automobilů cyklické odvětví, tak do budoucna vysoká závislost na automobilech může pro Česko představovat nebezpečí poklesu vývozu v případě, že se evropská poptávka po automobilech sníží. Na straně dovozu Česko od konce loňského roku těží z poklesu cen ropy a tím pádem i nižších schodků bilance minerálních paliv.

Z teritoriálního členění v první polovině roku vzrostl vývoz ze sledovaných zemí nejvíce do Číny, a to o 15,2 %. Následovalo Spojené království s 12,5 %, což je důsledkem rychlejšího růstu tamní ekonomiky. Solidně rostly i vývozy do klíčového Německa (8,4 %) a Francie (9,2 %). Naopak o třetinu méně zboží se vyvezlo do Ruska, a to především kvůli zavedeným sankcím a ekonomickému vývoji v Rusku. Prudké oslabení rublu se podepsalo k výraznému propadu nákupu silničních vozidel na ruském trhu. I nadále platí, že zatímco do zemí EU je Česko čistým vývozcem, tak souhrnně se zeměmi mimo EU má negativní bilanci. Hlavní podíl na tomto faktu mají především dovozy z Číny (spotřební zboží) a z Ruska (minerální paliva).

Pozitivní výsledky zahraničního obchodu by měly přetrvávat i v dalších měsících letošního roku. Negativním impulsem se může stát Čína, respektive zpomalení tamní ekonomiky. Zatímco pro Česko Čína z pohledu vývozu nepředstavuje klíčového obchodního partnera, tak pro Německo již ano. Čína je pro spolkovou zemi po Francii a USA oblast, kam míří nejvíce německého vývozu. Zprostředkovaně bychom tak čínské zpomalení mohli pocítit i v Česku.

AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností