Akcenta top

Silný růst mezd pokračoval i ve 2. čtvrtletí letošního roku

Silný růst mezd pokračoval i ve 2. čtvrtletí letošního roku
4. 9. 2018
 

Z mezinárodního pohledu je obdobně rychlý růst mezd jako v ČR i ve středoevropském regionu, v Pobaltí a v Rumunsku. Naopak výrazně pomaleji rostou mzdy v západních a jižních zemích EU. Co se týká absolutní výše mzdy, tak průměrná mzda v ČR se i přes rychlý růst v posledních čtvrtletích pohybuje zhruba na třetině mzdové úrovně Německa (nutné je však zmínit, že tento poměr není očištěn paritou kupní síly).

I ve 2. čtvrtletí letošního roku pokračoval silný růst mezd v domácí ekonomice. Konkrétně průměrná hrubá měsíční nominální mzda vzrostla meziročně o 8,6 % na 31 851 korun a po očištění o inflaci reálně vzrostla o 6,2 %. Ještě o něco rychleji ve 2. čtvrtletí vzrostla tzv. mediánová mzda, a to nominálně o 9,4 % na 27 236 korun. Rychlejší růst mediánu oproti průměru svědčí o skutečnosti, že se ve 2. čtvrtletí zvyšovaly rychleji mzdy zaměstnancům na nižším stupni mzdové pyramidy.

I ve 2. čtvrtletí platilo, že výrazně rychleji rostly mzdy v odvětvích s převahou veřejného sektoru. Dvouciferným tempem rostly mzdy v kultuře (13,1 %), ve vzdělávání (12,3 %), ve zdravotnictví (12,0 %) a ve veřejné správě a obraně (11,2 %). V tržních odvětvích vzrostla průměrná mzda nejvíce v těžbě a dobývání (10,1 %), avšak se skutečností, že zde došlo k úbytku počtu zaměstnanců. Ve zpracovatelském průmyslu, dominantním odvětví české ekonomiky z pohledu produkce i zaměstnanosti, vzrostla průměrná mzda o 8,1 %. Jednním z nejslabších byl naopak růst mezd v peněžnictví a pojišťovnictví s 6,3 %, když na druhé straně má však toto odvětví nejvyšší absolutní výši průměrné mzdy s téměř 58,6 tis. korun.

V rámci krajského srovnání rostly mzdy nejrychleji ve Středočeském kraji (10,7 %) a naopak nejpomalejší byl růst v Praze s 6,9 %. Pokud však hledáme absolutní výši mezd, tak v rámci ČR stále dominuje Praha s průměrnou mzdou ve výši téměř 39,7 tis. korun.

Z mezinárodního pohledu je obdobně rychlý růst mezd jako v ČR i ve středoevropském regionu, v Pobaltí a v Rumunsku. Naopak výrazně pomaleji rostou mzdy v západních a jižních zemích EU. Co se týká absolutní výše mzdy, tak průměrná mzda v ČR se i přes rychlý růst v posledních čtvrtletích pohybuje zhruba na třetině mzdové úrovně Německa (nutné je však zmínit, že tento poměr není očištěn paritou kupní síly).

Rychlý růst mezd bude v ČR pokračovat i ve 2. polovině letošního roku. Hlavním důvodem je situace na pracovním trhu s velmi nízkou nezaměstnaností a vyšší nabídkou pracovních míst než uchazečů. Toto prostředí je ideální pro rychlou dynamiku růstu mezd.

AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností