Akcenta top

Priemyslová produkcia – máj 2013

Priemyslová produkcia – máj 2013

Priemyslová produkcia sa v medziročnom vyjadrení i naďalej nachádza v zápornom teritóriu, keď v máji bol vykázaný pokles o 2,2 %. O niečo lepšie vychádza porovnanie s predchádzajúcim mesiacom, kde priemyslová produkcia vzrástla o 0,7 %.

K medziročnému poklesu priemyselnej produkcie v máji najviac prispela ťažba a dobývanie (pokles o 25,3 %), výroba motorových vozidiel (pokles o 2,6 %) a výroba ostatných dopravných prostriedkov a zariadení (pokles o 15,2 %). Na druhej strane bol zaznamenaný rast v odvetviach rozvodu elektriny, plynu a tepla (rast o 1,5 %) a výroby strojov a zariadení (rast o 7,7 %).

Za sklamanie je možné označiť pohľad na nové zákazky. Zatiaľ čo v apríli ich hodnota medziročne vzrástla o 5,8 %, tak v máji naopak o 6,1 % poklesla. Zahraničné zákazky pritom poklesli o 8,0 % a domáce o 2,3 %. Údaje o zákazkách však nie je možné preceňovať. Štatistika zákaziek je totiž značne volatilná a v rámci jednotlivých mesiacov vykazuje pomerne výrazné výkyvy.

Súhrnne však nie je možné májové dáta hodnotiť negatívne. Domáci priemysel začína vykazovať známky stabilizácie, respektíve priemysel si pravdepodobne už našiel dno v prvom štvrťroku tohto roku. Otázkou je, kedy sa od onoho pomysleného dna začne odrážať. Predstihové indikátory signalizujú, že by to mohlo byť v druhej polovici tohto roku. Za celý tento rok však naďalej očakávam pokles priemyselnej výroby.

Miroslav Novák

analytik spoločnosti AKCENTA

miroslav.novak@akcenta.eu

priemyslova produkcia – maj 2013

Zdroj: Český štatistický úrad, AKCENTA

AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
46.000
klientov
20
viac ako
rokov skúseností