Akcenta top

Průmyslová produkce - duben 2015

Průmyslová produkce - duben 2015

Výhled na nadcházející měsíce zůstává i nadále pozitivní, což naznačují předstihové indikátory z domova i ze zahraničí a rovněž údaje o nových zakázkách. Především zpracovatelský průmysl tak bude nadále tahounem, nikoliv však jediným, domácí ekonomiky.

Slušný růst průmyslu pokračuje i ve druhém čtvrtletí letošního roku. V dubnu se ve srovnání s předchozím měsícem produkce zvýšila o 0,8 % a v meziročním srovnání vzrostla o 4,4 %. Pozitivní údaj nabídla i statistika nových zakázek. Ty v dubnu meziročně vzrostly o 6,1 %.

Tradičním tahounem průmyslu zůstává produkce motorových vozidel, která v dubnu vzrostla o 8,3 % r/r a přispěla tak do růstu souhrnné průmyslové produkce o 1,5 procentní bod. Tradičně se dařilo i výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků s růstem o 8,1 % r/r. Naopak pokračující snižování produkce je patrné v případě těžebního průmyslu s dubnovým poklesem o 10,6 % r/r.

Růst průmyslové produkce se během letošního roku pozitivně odráží do náboru nových zaměstnanců. V meziročním srovnání zaměstnanost v průmyslu vzrostla o 3,3 %. To, že se průmyslovým podnikům daří, se odráží i na růstu mezd. V dubnu průměrná nominální mzda vzrostla meziročně o 3,4 % na 28 349 korun.

Výhled na nadcházející měsíce zůstává i nadále pozitivní, což naznačují předstihové indikátory z domova i ze zahraničí a rovněž údaje o nových zakázkách. Především zpracovatelský průmysl tak bude nadále tahounem, nikoliv však jediným, domácí ekonomiky.

 

AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností