Akcenta top

Prevádzkové hodiny na konci roku 2018

Prevádzkové hodiny na konci roku 2018

Vážení klienti,

s blížiacimi sa vianočnými sviatkami si Vás dovoľujeme informovať o lehotách platobného styku a prevádzkových hodinách na konci roku 2018.

Prevádzkové hodiny na konci roku 2018

 17. – 21. 12. 2018  štandardné pracovné hodiny
 24. – 26. 12. 2018  zatvorené (sviatok)
 27. – 28. 12. 2018  7:30 - 17:00 hod.
 31. 12. 2018  7:30 - 12:00 hod.
 

Lehoty tuzemského platobného styku na konci roku 2018:

  • Platobné príkazy na úhradu v rámci účtov AKCENTY CZ a.s.* – najneskôr do 31. 12. 2018 do 12.00 hod.
  • Platobné príkazy do ostatných bánk* – najneskôr do 31. 12. 2018 do 11.00 hod.

* Platba bude pripísaná na bankový účet príjemcu v roku 2018.

Lehoty zahraničného platobného styku na konci roku 2018:

  • Platobné príkazy na úhradu v rámci účtov AKCENTY CZ a.s. – najneskôr do 31. 12. 2018 do 12.00 hod.**
  • Ostatný zahraničný platobný styk – najneskôr do 31. 12. 2018 do 12.00 hod.**

** Konečný dátum prípisu prostriedkov na účet banky príjemcu je závislý od lehôt a bankových sviatkov banky príjemcu.

Všetky platby budú vykonané iba v prípade dostatočného krytia.

Pokiaľ požadujete pripísanie prostriedkov na účet príjemcu ešte v roku 2018, odporúčame zadať platobný príkaz do zahraničia:

  • V prípade EUR v rámci EHP (SEPA) najneskôr do 28. 12. 2018 do 16.30 hod.
  • Ostatné zahraničné platby v AUD, CNY, JPY najneskôr do 21. 12. 2018 do 14:00 hod.
  • Ostatné zahraničné platby najneskôr do 21. 12. 2018 do 14:00 hod.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa lehôt platobného styku alebo našej prevádzky kontaktujte našu infolinku: 0850 111 600.

Pokojné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2019 Vám praje

AKCENTA CZ a.s.

 

AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
20
viac ako
rokov skúseností