Akcenta top

Podíl nezaměstnaných osob - únor 2015

Podíl nezaměstnaných osob - únor 2015

I v případě celoevropského srovnání patří Česká republika k zemím, kde je míra nezaměstnanosti vůbec jedna z nejnižších a jen mírně převyšuje sousední země Německo a Rakousko. V tomto případě je však nutné zdůraznit, že se pracuje s jinou metodikou výpočtu nezaměstnanosti, než používá Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Únorová čísla o podílu nezaměstnaných osob jasně ukazují, že trend zlepšování situace na pracovním trhu pokračuje. Podíl nezaměstnaných osob letos v únoru poklesl na 7,5 % z lednových 7,7%, když většinou nezaměstnanost mezi lednem a únorem stagnuje. Počet uchazečů o zaměstnání v únoru sice lehce přesáhl 548 tisíc, avšak meziročně se jedná o zlepšení o více jak 77 tisíc! Nejsilnější od závěru roku 2008 je statistika počtu volných pracovních míst. V únoru úřady práce souhrnně evidovaly téměř 69 tis. volných pracovních míst, což je ve srovnání s loňským únorem nárůst o téměř 31 tisíc. I díky tomu poklesl počet uchazečů na jedno volné pracovní místo pod 8 uchazečů, což je nejméně za posledních 6 let.

I v případě celoevropského srovnání patří Česká republika k zemím, kde je míra nezaměstnanosti vůbec jedna z nejnižších a jen mírně převyšuje sousední země Německo a Rakousko. V tomto případě je však nutné zdůraznit, že se pracuje s jinou metodikou výpočtu nezaměstnanosti, než používá Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Nejvíce pracovních míst přibývá v průmyslu, a to především ve zpracovatelském průmyslu. Není divu, protože právě průmysl v loňském roce nejvíce přispěl k růstu hrubého domácího produktu. I v dalších měsících letošního roku by měla vznikat nová pracovní místa, a to nejen v průmyslu, ale i v sektoru služeb. Podíl nezaměstnaných osob bude díky tomu dále klesat a během jarních měsíců zamíří pod hranici 7 %, kde se naposledy nacházel v roce 2012.

AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností