Akcenta top

Podíl nezaměstnaných osob - srpen 2015

Podíl nezaměstnaných osob - srpen 2015

Vývoj na pracovním trhu zůstává i nadále velmi příznivý a zkraje podzimu bychom mohli být svědky poklesu nezaměstnanosti pod hladinu 6 %. Pozitivnímu trendu nahrává sílící domácí poptávka, díky níž dochází k stále větší  tvorbě nových pracovních míst i mimo zpracovatelský průmysl. Nábor nových zaměstnanců se tak již týká většiny odvětví.

Podíl nezaměstnaných osob v srpnu poklesl, a to na 6,2 % z červencových 6,3 %. Zatímco v červenci se do mírného zvýšení nezaměstnanosti promítly negativní sezonní faktory jako příliv absolventů a učitelů na úřady práce, tak srpen díky tvorbě nových pracovních míst červencové zvýšení nezaměstnanosti plně kompenzoval. Navíc došlo k dalšímu růstu volných pracovních míst a jejich počet se již přehoupl přes 100 tis. Na jedno pracovní místo tak po zaokrouhlení připadají pouze čtyři uchazeči.

Vývoj na pracovním trhu zůstává i nadále velmi příznivý a zkraje podzimu bychom mohli být svědky poklesu nezaměstnanosti pod hladinu 6 %. Pozitivnímu trendu nahrává sílící domácí poptávka, díky níž dochází k stále větší  tvorbě nových pracovních míst i mimo zpracovatelský průmysl. Nábor nových zaměstnanců se tak již týká většiny odvětví.

Stále intenzivnější tvorba nových pracovních míst a zároveň klesající počet nezaměstnaných vytváří v některých oborech nesoulad poptávky po nových zaměstnancích a jejich dostupnosti na pracovním trhu. Jedná se zejména o technické obory. Zároveň to znamená, že na některých pozicích budou sílit požadavky na rychlejší mzdový růst, který však nebude celoplošný, ale diferenciovaný.

Problémem zůstává i nadále dlouhodobá nezaměstnanost nad dva roky. Meziročně počet dlouhodobě nezaměstnaných poklesl jen minimálně o 6 tis. a z celkového počtu nezaměstnaných tvoří dlouhodobě nezaměstnaní již více jak 30 %.

Graf: Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu,
Obecná míra nezaměstnanosti
Graf: Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu, Obecná míra nezaměstnanosti
Graf: Neumístění uchazeči o zaměstnání,
Volná pracovní místa
Graf: Neumístění uchazeči o zaměstnání, Volná pracovní místa
AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností