Akcenta top

Podíl nezaměstnaných osob - květen 2015

Podíl nezaměstnaných osob - květen 2015

Nezaměstnanost klesá především mezi krátkodobě nezaměstnanými. Naopak počet dlouhodobě nezaměstnaných nad dva roky meziročně mírně vzrostl na téměř 143 tis. Rovněž podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob se v květnu zvýšil na 30,6 %.

Nezaměstnanost díky růstu ekonomiky a sezonním faktorům v Česku dále klesá. V květnu došlo k dalšímu snížení podílu nezaměstnaných osob na 6,4 %, což je nejnižší hodnota od června 2012. Oživění na pracovním trhu podporují i další statistiky. V květnu vzrostl počet nabízených volných pracovních míst o 10,8 % na 92,7 tis., počet nezaměstnaných absolventů byl meziročně nižší o více jak 6 tis. a počet osob připadajících na jedno volné pracovní místo poklesl na necelých pět uchazečů.

Pokles nezaměstnanosti je patrný v rámci všech krajů. Nejnižší podíl nezaměstnaných osob přitom v květnu zůstal v Praze se 4,6 %, jen těsně však následuje Plzeňský kraj. Na druhém pólu naopak zůstávají kraje Ústecký s 9,7 % a Moravskoslezský s 8,8 %. Nezaměstnanost klesá především mezi krátkodobě nezaměstnanými. Naopak počet dlouhodobě nezaměstnaných nad dva roky meziročně mírně vzrostl na téměř 143 tis. Rovněž podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob se v květnu zvýšil na 30,6 %.

Vzhledem k pozitivním sezonním faktorům a rostoucí ekonomice, která generuje nová pracovní místa, lze s poklesem nezaměstnanosti počítat i v nadcházejících měsících. Během léta by se podíl nezaměstnaných osob měl pohybovat již jen těsně nad hladinou 6 %.

AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností