Akcenta top

Nezamestnanosť – jún 2013

Nezamestnanosť – jún 2013

Miera nezamestnanosti, vyjadrená ako podiel nezamestnaných osôb, v júni poklesla na 7,3 % z májových 7,5 %. Na koncu júna bolo na úradoch práce hlásených celkom 540 473 uchádzačov o zamestnanie. Počet voľných pracovných miest sa zvýšil na 44 032. Na jedno voľné pracovné miesto tak v júni pripadalo o niečo viac než 12 uchádzačov.

Dané čísla sú však pozitívne iba na prvý pohľad. Za poklesom nezamestnanosti stoja v podstate iba sezónne faktory a štatistika je vylepšená tým, že absolventi škôl sa začnú na pracovné úrady vo väčšej miere hlásiť až v júli. Tristnú situáciu na pracovnom trhu dobre vystihuje porovnanie celkového počtu uchádzačov o zamestnanie. Vlani v júni ich bolo na úradoch hlásených 474 586, tento rok v júni o 65 tis. viac.

Za nedobrou situáciou na pracovnom trhu stojí predovšetkým dlhá hospodárska recesia, ktorá si vyberá negatívnu daň v podobe vyššieho počtu nezamestnaných osôb. I keď sa posledné dáta z českej ekonomiky nesú v ľahko pozitívnom tóne, tak pracovného trhu sa to zatiaľ netýka a jediným pozitívom je fakt, že nezamestnanosť ďalej nerastie. V ostatných štvrťrokoch tohto roku síce už môžeme očakávať mierny rast domácej ekonomiky, avšak situácia na pracovnom trhu zostane v zlej kondícii minimálne do začiatku budúceho roku. Až potom by sa situácia mohla začať pomaly zlepšovať.

analytik spoločnosti AKCENTA
nezamestnanost – maj 2013
nezamestnanost a volne miesta – maj 2013

Zdroj: Český štatistický úrad, AKCENTA

AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
46.000
klientov
20
viac ako
rokov skúseností