Akcenta top

Lehoty platobného styku a prevádzkové hodiny na konci roku 2022

Lehoty platobného styku a prevádzkové hodiny na konci roku 2022

Vážení klienti,

s blížiacimi sa vianočnými sviatkami si Vás dovoľujeme informovať o lehotách platobného styku a prevádzkových hodinách na konci roku 2022.

Prevádzkové hodiny na konci roku 2022

 19. - 22. 12. 2022  7:30 - 17:00 hod.
 23. 12. 2022  7:30 - 16:00 hod.
 26. 12. 2022  zatvorené (sviatok)
 27. - 30. 2022  7:30 - 16:00 hod.
 

Lehoty zahraničného platobného styku na konci roku 2022:

  • Platobný príkaz k úhrade v rámci účtov AKCENTY CZ a.s. – najneskôr do 30. 12. 2022 do 15:30 hod.
  • SEPA úhrada - najneskôr do 30. 12. 2022 do 15:00 hod.**
  • Ostatný zahraničný platobný styk – najneskôr do 30. 12. 2022 do 14:00 hod.**

** Konečný dátum prípisu prostriedkov na účet banky príjemcu je závislý od lehôt a bankových sviatkov banky príjemcu.

Všetky úhrady budú vykonané iba v prípade dostatočného krytia.

Pokiaľ požadujete pripísanie prostriedkov na účet príjemcu ešte v roku 2022, odporúčame zadať platobný príkaz do zahraničia:

  • SEPA úhrada - najneskôr do 29. 12. 2022.
  • Ostatný zahraničný platobný styk - najneskôr do 23. 12. 2022.
 

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa lehôt platobného styku alebo našej prevádzky kontaktujte našu infolinku 0850 111 600.

 

Pokojné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2023 Vám praje

AKCENTA CZ a.s.

AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností