Akcenta top

Lehoty platobného styku a prevádzkové hodiny na konci roku 2020

Lehoty platobného styku a prevádzkové hodiny na konci roku 2020

Vážení klienti,

s blížiacimi sa vianočnými sviatkami si Vás dovoľujeme informovať o lehotách platobného styku a prevádzkových hodinách na konci roku 2020.

Prevádzkové hodiny na konci roku 2020

 21. - 23. 12. 2020  7:30 - 17:00 hod.
 24. – 25. 12. 2020  zatvorené (sviatok)
 28. - 30. 2020  7:30 - 16:00 hod.
 31. 12. 2020  7:30 - 12:00 hod.
 1. 1. 2021  zatvorené (sviatok)
 

Lehoty tuzemského platobného styku na konci roku 2020:

  • Platobný príkaz k úhrade v rámci účtov AKCENTY CZ a.s.* – najneskôr do 31. 12. 2020 do 12.00 hod.
  • Platobný príkaz k úhrade do ostatných bánk* – najneskôr do 30. 12. 2020 do 16.00 hod.
  • Platobný príkaz k úhrade do ostatných bánk (expresná úhrada)* – najneskôr do 31. 12. 2020 do 10.00 hod.

* Platba bude pripísaná na bankový účet príjemcu v roku 2020.

Lehoty zahraničného platobného styku na konci roku 2020:

  • Platobný príkaz k úhrade v rámci účtov AKCENTY CZ a.s. – najneskôr do 31. 12. 2020 do 12.00 hod.
  • SEPA úhrada - najneskôr do 31. 12. 2020 do 10.00 hod.**
  • Ostatný zahraničný platobný styk – najneskôr do 31. 12. 2020 do 10.00 hod.**

** Konečný dátum prípisu prostriedkov na účet banky príjemcu je závislý od lehôt a bankových sviatkov banky príjemcu.

Všetky úhrady budú vykonané iba v prípade dostatočného krytia.

Pokiaľ požadujete pripísanie prostriedkov na účet príjemcu ešte v roku 2020, odporúčame zadať platobný príkaz do zahraničia:

  • SEPA úhrada - najneskôr do 30. 12. 2020.
  • Ostatný zahraničný platobný styk - najneskôr do 23. 12. 2020.
 

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa lehôt platobného styku alebo našej prevádzky kontaktujte našu infolinku 0850 111 600.

 

Pokojné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2021 Vám praje

AKCENTA CZ a.s.

AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
20
viac ako
rokov skúseností