Akcenta top

Komentář k podílu nezaměstnaných osob - červenec 2017

Komentář k podílu nezaměstnaných osob - červenec 2017

Z mírného sezonního červencového nárůstu nezaměstnanosti nelze vytvářet žádní negativní závěry směrem k vývoji na pracovním trhu. Ten zůstává i nadále pozitivní a v nadcházejících měsících podíl nezaměstnaných osob zamíří pod 4 %.


Podíl nezaměstnaných osob v červenci mírně vzrostl na 4,1 % z červnových 4,0 %. Červenec je vždy zatížen negativní sezónností, když na pracovní úřady přicházejí čerství absolventi, část zaměstnanců ze školství a v neposlední řadě aktivita podniků k přijímání nových zaměstnanců je během léta nižší. Očekával jsem však, že se podíl nezaměstnaných osob v letošním červenci udrží na 4,0 % s ohledem právě na meziročně nižší počet příchozích pracovníků ze školství.

Z mírného sezonního červencového nárůstu nezaměstnanosti nelze vytvářet žádní negativní závěry směrem k vývoji na pracovním trhu. Ten zůstává i nadále pozitivní a v nadcházejících měsících podíl nezaměstnaných osob zamíří pod 4 %.

Situace na pracovním trhu se tak v červenci v podstatě nezměnila. Počet nezaměstnaných v červenci vzrostl jen marginálně o 5,6 tis. na 303,1 tis. a více jak z poloviny se pod toto zvýšení podepsali právě zaměstnanci ze školství (2 tis.) a absolventi (1,2 tis.). Během jarních měsíců dále rostl počet volných pracovních míst a podobně tomu bylo i v červenci. V souhrnu bylo v červenci nabízeno 188,1 tis. volných pracovních míst, což je oproti červnu nárůst o 4,6 tis. a v meziročním srovnání o 52,3 tis. Na jedno volné pracovní místo tak v červenci v průměru připadalo 1,6 zaměstnance. Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo se však samozřejmě v jednotlivých krajích od celorepublikového průměru liší.

Velmi nízká nezaměstnanost a tím pádem i nedostatek uchazečů je stále problematičtější pro řadu podniků napříč ČR. Nedostatek zaměstnanců pociťují nejen podniky ve zpracovatelském průmyslu, ale i ve velkoobchodu, ve stavebnictví, v dopravě či v administrativě. A situace v tomto směru rozhodně lepší nebude.

Nezbývá tak zopakovat, že současný stav na pracovním trhu vyznívá velmi dobře ve prospěch rychlejšího zvyšování mezd.

AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností