Akcenta top

Maloobchodné tržby máj 2013

Maloobchodní tržby – máj 2013

Nádejný májový výsledok maloobchodných tržieb je nutné i naďalej hodnotiť opatrne. V máji bol síce zaznamenaný rast tržieb na mesačnej i ročnej báze, ale súhrnná štatistika za prvých päť mesiacov tohto roku ukazuje na mierny medziročný pokles tržieb.

Maloobchodné tržby v máji v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástli o 1,7 % a kompenzovali tak aprílový pokles. Medziročne došlo k rastu tržieb o 1,2 %.

Za lepšími číslami stojí predovšetkým rast tržieb za predaj a opravy motorových vozidiel, ktoré v porovnaní s aprílom vzrástli o 1,0 % a o 3,8 % na medziročnej báze. Najrýchlejší rast tržieb pokračuje v predaji cez internet a prostredníctvom zásielkovej služby (o 22,7 % medziročne). Na druhej strane pretrváva pokles tržieb za tovar v špecializovaných predajniach potravín (-6,7 %) a farmaceutického, zdravotníckeho a kozmetického tovaru (-3,6 %).

Nádejný májový výsledok maloobchodných tržieb je nutné i naďalej hodnotiť opatrne. V máji bol síce zaznamenaný rast tržieb na mesačnej i ročnej báze, ale súhrnná štatistika za prvých päť mesiacov tohto roku ukazuje na mierny medziročný pokles tržieb. Spotrebiteľský apetít českých domácností zostáva i naďalej v útlme. Pokles reálnych príjmov, vysoká nezamestnanosť a pesimistická nálada v českej spoločnosti sa negatívne premieta do nižšieho záujmu domácností o spotrebný tovar. Na druhú stranu však nie je možné zakryť fakt, že sa situácia v maloobchode začína predsa len stabilizovať. Dôkazom toho je i mierny rast spotrebiteľskej dôvery v Českej republike. Za celý tento rok i naďalej počítam so stagnáciou maloobchodných tržieb.

analytik spoločnosti AKCENTA

maloobchodne trzby_ maj 2013

Zdroj: Český štatistický úrad, AKCENTA

AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
46.000
klientov
20
viac ako
rokov skúseností