Akcenta top

Index spotrebiteľských cien – jún 2013

Index spotrebiteľských cien – jún 2013

Júnový rast spotrebiteľských cien prekvapil smerom hore. Ceny v júni vzrástli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 0,4 %. V medziročnom porovnaní rast cien zrýchlil na 1,6 % z májových 1,3 %. Česká národná banka na jún predikovala medziročný rast cien o 1,4 %

Za všetkým hľadajme potraviny. K najvýraznejšiemu nárastu cien došlo u zemiakov (nárast o 85,8 %). Zvýšili sa i ceny mliečnych výrobkov a hydiny, ceny dovoleniek i pohonných hmôt. Nárast cien v oddiele potravín nedokázal vyvážiť pokles cien u telefónnych operátorov, ani u niektorých druhov zeleniny. Potraviny hrajú kľúčovú rolu i v medziročnom porovnaní (rast cien o 6,3 %).

Na júnový rast spotrebiteľských cien je možné pozerať z dvoch rovín. Na jednej strane medziročný rast cien bližšie inflačnému cieľu Českej národnej banky znamená nižšiu pravdepodobnosť rizika deflácie a tým pádom i kurzových intervencií proti korune. Na druhej strane, pri pohľade na štruktúru inflácie, rastú v podstate iba ceny nevyhnutných vecí, čo ďalej negatívne dopadá na príjmy a spotrebu domácností.

Vyšší júnový rast spotrebiteľských cien považujem za prechodný jav. V druhej polovici roku by mali spotrebiteľské ceny súhrnne ďalej klesať smerom k 1 %.

Miroslav Novák

analytik spoločnosti AKCENTA

miroslav.novak@akcenta.eu

Index spotrebiteľských cien – jún 2013

Zdroj: Český štatistický úrad, AKCENTA

AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
46.000
klientov
20
viac ako
rokov skúseností