Akcenta top

AKCENTA CZ – zmena sídla spoločnosti a prevádzky

AKCENTA CZ – zmena sídla spoločnosti a prevádzky

Vážení obchodní partneri,

dovoľujeme si Vám oznámiť zmenu týkajúcu sa sídla našej společnosti a novej korešpondenčnej adresy. S účinnosťou od 24.4.2017 je nová fakturačná adresa:

AKCENTA CZ a.s., Salvátorská 931/8, Staré mesto, 110 00 Praha 1

Súčasne s tým AKCENTA CZ tiež zmenila svoju korešpondenčnú adresu, ktorá je teraz:

AKCENTA CZ a.s., Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové

Ostatné identifikačné údaje zostávaju nezmenené.

Žiadame Vás o zaregistrovanie tejto zmeny a o uvádzanie novej adresy na všetkých dokumentoch týkajúcich sa našej společnosti.

Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpektovanie vyššieuvedenej zmeny.

S pozdravom

AKCENTA CZ

AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
46.000
klientov
20
viac ako
rokov skúseností