AkcentaVstup do OLB

Forwardový obchod je základný typ menového zaistenia. Jedná sa o zmluvu o budúcom nákupe či predaji cudzej meny za pevne stanovený kurz, realizovaný v stanovenom dátume v budúcnosti. Forwardový kurz vychádza zo spotového kurzu upraveného o tzv.forwardové body. Tie sú určené dĺžkou doby, na ktorý je uzavretý forwardový obchod a rozdielom úrokových sadzieb obchodovaných mien. So zafixovaným forwardovým kurzom firma získava istotu a zbavuje se rizika vyplývajúceho z budúceho negatívneho vývoja výmenných kurzov. Na druhú stranu nemôže profitovať na prípadnom pozitívnom vývoji týchto kurzov. Preto je vhodné zvážiť 100% zaistenie uzavretého obchodu alebo iba jeho časti.

Za uzatvorenie forwardového obchodu nie sú účtované žiadne poplatky a je možné ho uzavrieť na neobmedzenú dobu (štandardne do 1 roka, individuálne i na dlhšie). Počet týchto obchodov ani ich maximálna výška nie sú limitované. Obchod je záväzný momentom zjednania transakcie.

Podmienky získania forwardového obchodu:

  • Uzatvorenie Rámcovej zmluvy
  • Splnenie zákonných povinností (pridelenie LEI kódu)
  • Zloženie finančných prostriedkov alebo stanovenie/ získanie Dealing limitu
  • Minimálna čiastka jedného obchodu je 10.000 EUR či ekvivalent v inej mene
PRÍKLAD
Klient exportér:
Firma má uzavretý obchod so zahraničnou firmou, ktorá má za 3 mesiace zaplatiť za odobraný tovar 100.000 EUR. Aktuálny (tržný) kurz EUR/CZK je 27,70 a forwardový kurz na tri mesiace je 27,68.

Možný scenár v deň splatnosti:

EUR/CZK kurz v deň splatnosti CZK hodnota bez forwardu CZK hodnota s forwardom
Aktuálny vs. spotový kurz v deň splatnosti
(v CZK)
27,48 2 748 000 2 768 000  20 000
27,58 2 758 000 2 768 000   10 000
27,68 2 768 000 2 768 000  0
27,78 2 778 000 2 768 000 -10 000
27,88 2 788 000 2 768 000 -20 000
Uzatvorením zaisťovacích operácií vzniká všetkým subjektom poskytujúcim tieto služby angažovanosť voči protistrane týchto obchodov. Táto angažovanosť je krytá týmito spôsobmi:
  • Blokáciou peňažných prostriedkov klienta
  • Dealing limitom
  • Dealing limitom zaisteným zmenkou
 

Naši obchodníci s vami radi prediskutujú možnosti a individuálne podmienky zaistenia kurzového rizika a navrhnú najlepšiu variantu pre váš biznis.

Akcenta napiště

Napíšte nám

Chcete sa dozvedieť viac o našich službách a produktoch?
Chcete s nami začať spolupracovať?
Kontaktný formulár
 *
 *
 *
 *
Ako ste se o nás dozvedeli?
Políčka s hviezdičkou sú povinné
Akcenta zavolejte

Alebo zavolajte

Radi Vám pomôžeme v dňoch:
pondelok - štvrtok od 7:30 - 17:30
piatok od 7:30 - 17:00
0850 606 011
Akcenta
Súvisiace odkazy
 
AKCENTA CZ a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo ušlý zisk spôsobené akýmkoľvek osobám použitím informácií a údajov obsiahnutých na tejto webovej stránke alebo v marketingovom materiáli spoločnosti. AKCENTA CZ a.s. upozorňuje, že uzavretie termínových obchodov uvedených na tejto webovej stránke či marketingovom materiáli zahŕňa riziká, s ktorými je klient povinný sa v čo najširšej miere oboznámiť, porozumieť im, zvážiť ich a prípadne si vyžiadať ďalšie informácie. Podrobnejšie informácie o rizikách týkajúcich sa termínových obchodov sú uvedené na webovej stránke AKCENTA CZ a.s.: Vybraná riziká spojené s uzatváraním termínových obchodov. Informácie o rizikách tiež poskytnú zamestnanci spoločnosti AKCENTA CZ a.s.
×
Prihláste sa a už vám neutečie žiadna správa z trhu či špeciálna ponuka od Akcenty. Táto služba je zdarma a odber je možné kedykoľvek zrušiť.

© 2017 AKCENTA CZ a. s.
tel.: 0850 111 600
email: info@akcenta.eu
Používaním tohoto webu súhlasíte s ukladaním a používaním súborov cookies. Viac o ochrane osobných údajov.